Overflytning og annullering

Overflytning til andet hold

Du kan blive flyttet til et andet hold, hvis vi får det at vide, senest torsdag i ugen før kurset starter. Herefter er din tilmelding bindende.

Hvis du er startet på kurset, og det viser sig, at du er placeret på et forkert niveau, kan du i samråd med din lærer eller sprogkonsulenten blive flyttet til et andet kursus i samme periode, hvis der er plads på det hold, du ønsker. Overflytningen skal ske inden 3. mødegang.

 

Annullering

Du kan annullere din tilmelding til og med torsdag i ugen før dit kursus starter. Herefter er din tilmelding bindende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

 

Force majeure

Studieskolen fralægger sig ansvaret for ikke gennemført undervisning, hvor der er tale om situationer, som vi ingen indflydelse har på, fx vejrlig hvor politiet fraråder, at man går ud. I tilfælde af force majeure vil man ikke få sin betaling refunderet.