Spørgsmål og svar

Klik på emnet for at se spørgsmål & svar

Priser og betaling

Jeg har cpr-nummer. Skal jeg betale?

Hvis du har et cpr-nummer og en officielt registreret adresse i Danmark, har du normalt ret til at få din danskundervisning betalt i op til 4 ½ år. De første 250 timer skal gennemføres indenfor 18 måneder, for at man kan få lov til at fortsætte sin danskuddannelse.
 
Det er din bopælskommune, som betaler for undervisningen. Det er også din kommune, som bestemmer, hvor meget danskundervisning du kan få betalt.
Vi søger om betaling, når du er blevet optaget på Studieskolen.

Jeg har ikke cpr-nummer (endnu). Hvad koster det at gå til dansk?

Har du ikke cpr-nummer? Så skal du selv betale for din danskundervisning.
Prisen er 100 kr. pr. lektion (a 45 minutter), og du skal betale for et seksugers kursus ad gangen. Det betyder, at prisen kommer an på, hvor mange lektioner der er på dit kursus. 

Du kan se eksempler på priser for dag- og aftenkurser samt prisen for skriftlig fremstilling og online dansk her.  

Hvordan får jeg et cpr-nummer?

For at få et cpr-nummer skal du bo og/eller arbejde i Danmark.

Internationale tilflyttere skal i Københavns Kommune og 31 andre kommuner ansøge om CPR-nummer online (klik her for at se de 31 kommuner).

Udfyld den digitale ansøgning når og hvor det passer dig, du skal bare have fået dit EU-registreringsbevis eller din opholdstilladelse.

Gør sådan:

  1. Udfyld ansøgningen online.
  2. Book en aftale i International House Copenhagen
  3. Hent selv dit cpr-nummer i International House Copenhagen (husk alle relevante dokumenter)

Hvis du bor i en anden kommune, kan du læse på disse hjemmesider, hvordan du søger et cpr-nummer samt hvilke betingelser, du skal opfylde:

www.nyidanmark.dk.

www.borger.dk.

Kan jeg få pengene refunderet?

Hvis du selv har betalt for et kursus, kan vi desværre ikke refundere betalingen. Kommunen betaler ikke med tilbagevirkende kraft. Men vi kan søge om betaling for de efterfølgende kurser

Jeg betaler skat i Danmark. Skal jeg betale for dansk?

Hvis du er fra et EU eller EØS land, bor i Sverige og betaler skat i København, så kan du normalt få din danskundervisning betalt.
Du skal kunne dokumentere, at du betaler skat, for at kommunen kan godkende en betaling. Det kan for eksempel være en kopi af din seneste lønseddel.

Jeg er diplomat uden cpr-nummer.

Så kan du ikke få offentligt støttet danskundervisning.
Ingen kan få offentligt støttet danskundervisning, medmindre de har cpr-nr. og folkeregisteradresse i Danmark. Undtagen grænsependlere, dvs. EU borgere, som fx bor i Sverige og betaler skat i Danmark.

Skal jeg betale, hvis jeg har dansk cpr-nummer, men bor i Sverige?

Hvis du er EU eller EØS borger, bor i Sverige og betaler skat i København (Grænsegænger), kan du få dit danskkursus betalt af de danske myndigheder.
Du skal dog kunne sende en kopi af din seneste lønseddel til Københavns kommune, for at de kan godkende en betaling.

Andre kursister skal have dansk cpr-nummer og en dansk folkeregisteradresse for at få kurset betalt af de danske myndigheder.

Hvor længe kan jeg få betalt min danskundervisning?

Ifølge loven har du op til 4 ½ år til at færdiggøre din uddannelse.
De eneste officielle grunde til at holde orlov fra de efterfølgende tre år af din danskuddannelse er sygdom, barsel, adoption eller graviditet.
Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du give både skolen og din kommune besked. Ønsker du at forlænge din uddannelsesperiode, skal du altid søge om forlængelse, når du er på orlov og inden du starter til dansk igen. Bor du i Københavns kommune skal du kontakte International House.

Skal jeg betale for materiale?

Nej. Bøger og andre materialer er inkluderet i betalingen (både når du får kurset betalt af din bopælskommune og når du er selvbetaler). Vi udleverer materialet til dig, når dit kursus begynder. Du skal bare selv huske at medbringe skriveredskaber og papir.

Tilmelding

Hvordan tilmelder jeg mig til dansk?

Hvis du ikke taler dansk, skal du indesende en ansøgning for begyndere. Du kan finde finde ansøgningen her.
Du kan også henvende dig på vores kontor og udfylde et ansøgningsskema.
Vi hjælper dig med papirarbejdet og vejleder dig, hvis du har spørgsmål.

 

Hvis du taler dansk i forvejen, skal du tage en niveautest hos en af vores studievejledere.
Du skal testes, så vi ved, hvilket niveau du skal starte på. Læs mere om niveautesten her.Kan jeg søge ind på flere skoler?

Nej, det kan du desværre ikke.
Du kan kun være tilmeldt ét forløb eller et modul på én skole ad gangen. Hvis du søger ind på flere skoler samtidig risikerer du, at kommunen afviser at betale for din undervisning.

Hvornår skal jeg søge ind?

Vi anbefaler, at du søger ind på Studieskolen i god tid. Gerne fire uger før en kursusstart.
Vi har nemlig ventelister. Og det tager ofte lang tid at få svar fra kommunerne, når vi søger om betaling for din danskundervisning.

Hvornår hører du fra os  efter begynderansøgning?

Når du er godkendt af vores vejleder, bliver du sat på en venteliste indtil vi kan tilbyde dig et hold. Vi begynder at sende tilbud ud pr. mail til ansøgerne på ventelisten tre uger før kursusstart. Hvis der ikke er plads i første omgang, får du et tilbud til næste kursusstart.

Hvornår hører du fra os  efter en niveautest?

Når du har været til en niveautest og er blevet godkendt af vores vejleder, bliver du sat på en venteliste. Hvis vi har plads til dig, sender vi et tilbud til dig i ugen før en kursusstart.
Vi gentilmelder først vores nuværende kursister. Og når vi er færdige med det, ved vi, hvilke hold der er plads på fra modul 1.2 og opefter. Vi sender tilbud pr. mail efter rækkefølgen på ventelisten.

Jeg får snart mit cpr-nummer, kan jeg tilmelde mig nu?

Hvis du vil have din undervisning betalt af det offentlige, er du nødt til at vente med at blive skrevet op, til du får dit cpr-nummer og en dansk folkeregisteradresse.
Vi forstår godt, at det er frustrerende, når du gerne vil i gang med det samme, men vi kan desværre ikke ændre proceduren. Du er velkommen til selv at betale for et kursus, hvis du vil starte hurtigst muligt.

Hvornår er der niveautest?

Vi har test fire gange om ugen i Borgergade 12, 1300 København K.
Se hvornår vi har niveautest.

Kan jeg reservere en plads?

Nej, det kan du desværre ikke.
Vi kan godt forstå, hvis man ønsker samme lærer eller præcis samme tidspunkt for undervisningen, men vi kan ikke reservere en plads.
Når du bliver tilmeldt et nyt hold eller har holdt pause, får du altid tilbudt, hvor vi har pladser.

Jeg vil gerne tale med studievejlederen

Vores danskafdeling har to studievejledere. De kan hjælpe dig med spørgsmål om at starte og gennemføre din danskuddannelse.
Se hvordan du kan kontakte dem her.

Kan jeg komme på venteliste til et hold?

Nej. Hvis et hold er fyldt, kan du ikke komme på en venteliste til holdet.
Det er kun muligt at starte på et hold fra kursusstart, fordi undervisningen går så stærkt. Det er vigtigt, at du er på et kursus fra begyndelsen, så du kan følge med.

Jeg taler allerede noget dansk. Hvilket niveau skal jeg starte på?

Du skal komme til en niveautest hos en af vores studievejledere, så vi kan vurdere dit danskniveau. Testen består af en skriftlig opgave og en samtale med vejlederen. Se mere information om vores test. 

Jeg har holdt pause fra Studieskolen. Hvordan tilmelder jeg mig igen?

Er du kursist og har holdt pause i over 6 uger, så skal du komme til en niveautest hos vores studievejleder, før du kan starte igen.
Se hvornår vi har niveautest .
Du kan IKKE tidsbestille, du skal bare møde op. Bemærk venligst, at vi kun har plads til de første 10 personer per test.

Jeg taler flydende svensk/norsk. Hvilket kursus skal jeg på?

Vi tilbyder et målrettet kursusforløb for svensk- og norsktalende. Vi kalder det 'Dansk for skandinaver' og forløbet er fordelt på 3 trin a seks ugers varighed. Vi starter nye kurser hver sjette uge, undtagen i sommerperioden.
Du kan læse mere om dansk for skandinaver her.

Hvordan skifter jeg skole?

Hvis du er tilmeldt en anden sprogskole, skal du færdiggøre dit nuværende modul, før du kan skifte skole. Det betyder, at du skal bestå modultesten og ikke skrive under på at fortsætte på den skole. Det er en god idé at give din skole besked om, at du vil skifte skole.
Når du har fået dit modultestbevis, skal du tage en niveaustest hos vores vejleder, før du kan komme ind på Studieskolen.
Læs mere om vores niveautest her.

Jeg begyndte at læse dansk for længe siden. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du er begyndt på danskuddannelse, men i en periode er forhindret i at deltage i uddannelsen, bør du undersøge, om du har ret til at få forlænget perioden. Hvis du bor i Københavns Kommune, skal du kontakte International House Copenhagen.
Bor du i en anden kommune, bør du kontakte kommunen.

Adgangskrav

Hvilke adgangskrav har Studieskolen?

På Studieskolen underviser vi i Danskuddannelse 3. Det er er det højeste niveau i dansksystemet.

 

På Studieskolen går vi hurtigt frem, og du lærer meget på kort tid. Derfor skal du opfylde en række adgangskrav:

 

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have gået i skole 12 år.
  • Du skal have taget, være i gang med eller planlægge at tage en uddannelse.
  • Du skal være god til sprog og grammatik.
  • Du skal have lært engelsk.
  • Hvis engelsk er dit modersmål, skal du have lært et andet sprog.  

 

 

Er der en aldersgrænse for at gå til dansk på Studieskolen?

Du skal være mindst 18 år for at gå på Studieskolen.
Københavns kommune har en ungdomsskole, der tilbyder danskundervisning for unge under 18 år. Gå til deres hjemmeside for yderligere information: www.ungdomsskolen.kk.dk.
Hvis du bor uden for København, skal du kontakte din bopælskommune.

Jeg er dansk statsborger. Kan jeg gå på Studieskolen?

Som hovedregel er svaret nej. Du er ikke berettiget til offentligt støttet danskundervisning, hvis du er dansk statsborger og altid har boet i Danmark. Eller hvis du er blevet dansk statsborger efter at have boet her i en årrække. Danskuddannelserne er beregnet for udlændinge, og danske statsborgere er per definition ikke udlændinge, uanset deres danskkundskaber. VUC tilbyder dog kurser for nydanske statsborgere, der har behov for at forbedre deres danskkundskaber.

Hvis dansk er dit modersmål, og du har behov for at forbedre dine skriftlige færdigheder, har vores Business afdeling kurser i dansk for danskere - se mulighederne her.

 

Danske statsborgere, der er vokset op uden for Danmark og ikke har gået i en dansk folkeskole er berettiget til offentligt støttet danskundervisning. Du har f.eks. en dansk forælder, men er vokset op i udlandet og er lige kommet til Danmark.

Jeg bor ikke i København. Kan jeg gå på Studieskolen?

Ja. Du har frit skolevalg for danskundervisning, så længe du opfylder adgangskravene på den enkelte skole.
Du kan kontakte din kommune for nærmere information.

Vores kurser

Hvornår starter kurserne?

Vi starter nye danskkurser otte gange om året.
Klik her for at se, hvornår vi har kursusstart.

Hvordan er undervisningsformen?

Vi har primært klasseundervisning.  Og vi træner alle fire sprogfærdigheder på alle moduler: lytteforståelse, tale, læse og skrive.
I begyndelsen fokuserer vi meget på lytteforståelse og talefærdigheder og senere fokuserer vi mere på det skriftlige. Vi lægger meget vægt på at træne korrekt udtale.
Som kursist skal du vide, at vi arbejder hårdt og går hurtigt frem. Det betyder, at du skal lave meget hjemmearbejde og bruge tid på at forberede dig.

Hvor lang tid tager et modul?

Det kommer an på flere ting. Hvilket modul det er og om du er på et dag- eller aftenkursus. Længden af et modul kommer også an på, hvor mange ekstra kurser du tager (fx skrivekurser), og om du skal repetere undervejs.
På vores moduloversigt kan du se, hvor lang tid vi regner med, at et modul varer. Klik her. 

Har I intensive kurser?

Alle vores kurser er intensive og med meget hurtig udvikling.
Hvis du ønsker at have meget undervisning, skal du vælge et daghold. På et daghold skal du møde til undervisning tre-fire gange om ugen.

Taler du flydende svensk eller norsk?

Så kan vi tilbyde et målrettet kursusforløb, som strækker sig over tre trin. Hvert trin varer seks uger.
Læs mere om vores kurser Dansk for skandinaver.

Ønsker du at forbedre dit skriftlige dansk?

Er du kursist på vores danskhold og ønsker at gå til skriftlig fremstilling?
Så skal du tale med din underviser.
Du skal gå på modul 4 eller 5 for at deltage.

 

Er du ikke kursist hos os?
Så skal du kontakte vores studievejleder.
Vejlederen vil teste dit danskniveau for at vurdere, om et skriftligt kursus passer til dig.
Se hvordan du kontakter vores studievejleder.

 

Er du allerede færdig med din danskuddannelse og har taget Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven?
Så kan vores Business afdeling tilbyde kurser i at skrive korrekt og professionelt dansk.
Dette kursus er for både udlændinge og for personer med dansk som modersmål. Se mere om kurset og priser her.

 

 

Ønsker du at forbedre din udtale?

Udtalehold for kursister
Vi tilbyder kurser med særligt fokus på udtale.
Udtalehold er ekstra undervisning til dig, som har brug for at forbedre din udtale på dansk. Du kan kun deltage på disse hold, hvis du allerede er aktiv kursist på et af vores danskhold. Hvis du ønsker at gå på et udtalehold, skal du tale med din lærer. Så vil din lærer vurdere, om du har behov for undervisning i udtale.

Er du ikke kursist på vores danskhold?
Så kan vores Business afdeling tilbyde udtalekurser.
Læs mere om kurserne og priser her.

Ønsker du online dansk?

Er det svært for dig at komme til danskundervisning to gange om ugen? Så skal du vælge vores online dansk.
Vores online undervisning foregår som blended learning. Det betyder, at du kun skal møde op én gang om ugen i klassen, og at resten foregår online.
Se mere information her.

Prøver

Hvilke prøver afholder Studieskolen?

Vi afholder Prøve i Dansk 3, Studieprøven, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.
Du kan læse mere om prøverne her.

Hvordan tilmelder jeg mig en prøve?

Du kan tilmelde dig her på vores hjemmeside. Betalingen skal ske sammen med tilmelding.
Du kan også tilmelde dig på vores kontor på Borgergade 12, 1300 København K.

Hvor meget koster prøverne?

Hvis du ikke er kursist på Studieskolen, skal du betale for prøven, når du tilmelder dig. Alle skal betale for at tage Statsborgerskabsprøven.
Du kan se prisen på siden med den enkelte prøve.


Ønsker du at afmelde dig?
Så kan du afmelde dig senest den sidste hverdag før prøven inden kl. 12.00.
Du skal betale et administrationsgebyr på 50 kr., når du afmelder dig.

Skal jeg være kursist for at tage en af prøverne?

Nej. Du behøver ikke at være kursist, du kan gå op som selvstuderende. Du skal bare betale eksamensgebyret selv.
Du tilmelder dig prøven her på vores hjemmeside og betaler gebyret samtidig.

 

Hvad er Almenprøve 2 og Danskprøve 2?

Danskprøve 2 er blevet erstattet af Studieprøven. Det er en prøve, som bruges, hvis du gerne vil optages på en videregående uddannelse og skal dokumentere, at dine danskkundskaber er på et tilfredsstillende niveau.

Almenprøve 2 er nu erstattet af Prøve i Dansk 3 og bliver afholdt som afsluttende prøve på modul 5.

Den prøve, som tidligere hed Almenprøve 1 hedder nu Prøve i Dansk 2 og bliver afholdt på sprogskoler, som har Danskuddannelse 2.

Danskuddannelse

Er der forskellige danskuddannelser?

Ja, der findes tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.
Din skolebaggrund afgør, hvilken danskuddannelse der passer til dig.
På Studieskolen er vi specialister i Danskuddannelse 3. Skal du på Danskuddannelse 1 eller 2, skal du kontakte en anden skole.
Se mere information her.

Hvad betyder Danskuddannelse 3?

Danskuddannelse 3 er det højeste niveau af de tre danskuddannelser. Danskuddannelse 3 er for dig, som har gået i skole i mindst 12 år og kan følge et hurtigt tempo.
Du skal afslutte Danskuddannelse 3 med ”Prøve i Dansk 3”.
Hvis du vil søge om dansk statsborgerskab, kan ”Prøve i Dansk 3” bruges. Det er også godt at have bestået prøven i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.
Se vores adgangskrav her.

Hvad er et modul?

Moduler er en måde at inddele danskuddannelser på i trin.
Modulsystemet er bestemt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Derfor er moduler en landsdækkende måde at inddele de tre danskuddannelser på - Danskuddannelse 1, 2 og 3.
På Studieskolen tilbyder vi Danskuddannelse 3, som består af i alt seks moduler. Du kan se vores moduloversigt her.

Praktisk information

Hvornår har kontoret åbent?

Mandag-onsdag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-18.00 (10-16 i skolernes sommerferie)
Fredag 10.00-14.00

Hvor foregår undervisningen?

Det meste af vores undervisning foregår på Studieskolen, som ligger på hjørnet af Borgergade og Gothersgade. Der er både en indgang på Borgergade nr. 12 og en indgang på Gothersgade nr. 14.
Vores administration ligger i stuen på Borgergade nr.12.
Enkelte hold er i nærliggende lokaler på Vognmagergade og få hold er i lokaler på Københavns Universitet på Amager.
Når du har tilmeldt dig et hold, skal du tjekke, hvor din undervisning bliver afholdt.

Kan man skifte hold?

Hvis du ønsker at skifte hold,  fx fra daghold til aftenhold, så skal du altid tale min din lærer.

Hvilke dage underviser I?

Vi underviser mandag til fredag, vi har ikke undervisning i weekenden.
Alle eftermiddagshold eller aftenhold er to gange om ugen, enten mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag.
Vores daghold er tre - fire gange om ugen.

Jeg vil gerne holde pause - hvad skal jeg gøre?

Hvis du ønsker at holde pause fra din danskundervisning, skal du både give din lærer og administrationen besked.
Vi anbefaler, at du holder pause, når du har afsluttet et seksugers kursus.
Hvis du holder pause i mere end seks uger, skal du komme til en niveautest. Læs mere om vores niveautest her.

Hvornår er der undervisning?

Du kan lære dansk både dag og aften. Du skal bare vælge, hvad der passer dig bedst.
Vores dagklasser er tre-fire gange om ugen, typisk fra kl. 09.00 til 12.30. Nogle gange har vi også hold kl.12.00 til 15.30.
En aftenklasse er to gange om ugen, normalt fra kl.16.15 til 18.50, fra kl.17.30 til 21.00 eller fra kl.19.00 til 21.35.

Hvor mange kursister er der på et hold?

Vi har maksimum 18 kursister på hvert hold.

Skal jeg købe bogen?

Nej, du skal ikke købe bogen selv.
Du får udleveret materialet på dit hold. Du skal bare medbringe papir og skriveredskab.

Hvordan kontakter jeg min underviser?

Vi må ikke oplyse din lærers e-mail eller telefonnummer.
Du er dog velkommen til at sende en e-mail til info@studieskolen.dk Att: din lærers navn, så skal vi nok sende den videre for dig.
Når du er startet på et hold, kan du skrive til din underviser via Moodle.

Kan jeg få et bevis?

Ja, du kan få et kursusbevis, som indeholder information om de kurser, du har gået på. Du kan også få et modulbevis, når du har bestået et modul.
Du skal bare kontakte administrationen på info@studieskolen.dk og huske at oplyse dit cpr-nummer.