Lærebøger og hjemmearbejde

Hjemmearbejde

Du har hjemmearbejde for til hver mødegang, og du skal bruge lige så lang tid på at forberede dig, som du har undervisning. Det er vigtigt, at du også taler dansk og øver dig i din hverdag.
På vores blended-hold med onlineundervisning skal du kun møde til klasseundervisning én gang om ugen – og du har cirka 8 timers onlinearbejde om ugen.

 

Er du på modul 1, 2 og 3, skal du forberede dig ved at:

 • Lytte til monologer og dialoger hjemme.
 • Øve udtale i dialoger og ordforråd ud fra bøgerne. 
 • Læse teksterne i bøgerne og forberede dig på at tale om dem i klassen. 
 • Læse andre typer lette tekster.
 • Lave de skriftlige øvelser og opgaver i bøgerne og online.

 

Er du på modul 4, 5 og 6, skal du forberede dig ved at:

 • Lytte til monologer og dialoger derhjemme, og træne både udtale og lytteforståelse. 
 • Læse både tekster fra lærebøgerne og autentiske tekster fra alle medier. 
 • Skrive bl.a. referater, historier, interviews og kommentarer. 
 • Øve ordforråd og udarbejde skriftlige opgaver. 
 • Søge information i trykte og elektroniske medier.
 • Forberede mundtlige oplæg. 
 • Forberede dig til diskussioner i klassen.

 

Er du allerede kursist på Studieskolen, kan du tjekke dit hjemmearbejde på Moodle.


 

Materiale

Materialet bliver udleveret på dit hold.

 

På modul 1: "Sådan 1" og "Danish to Go"
På modul 2: "Sådan 2" og "Danish to Go"
På modul 3: "Det kommer!"
På modul 4: "Pæredansk" og "Det rykker!"
På modul 5: "Ordet er Frit" og "Danske stemmer"

 

Alle de undervisningsmaterialer, vi bruger på Studieskolen, er udviklet og skrevet af vores dansklærere. Derudover bruger man materialet på sprogcentre i hele Danmark. Jo højere modul du er på, jo mere autentisk materiale anvender vi. Det kan fx være avisartikler, tv, faglitteratur eller officielle tekster.

 

KRAV TIL DIG

Her kan du læse om de krav, der er til dig, når du lærer dansk, og du kan læse lovene om danskundervisning.
Klik her