Vedkommende og relevant sprogundervisning for voksne

Studieskolen står i spidsen for et europæisk projekt, der går ud på at gøre sprogundervisning for voksne mere relevant. Projektet har deltagere fra seks europæiske lande.

På Studieskolen har vi undervist i sprog i næsten 40 år, vi har jubilæum i 2017. Vi underviser mere end 8.000 kursister om året i 30 forskellige sprog, så vi har nogen basis for at bilde os selv ind, at vi har forstand på både sprog og sprogpædagogik, at vi ved, hvordan man bedst underviser i sprog.

 

Men både samfund og mennesker udvikler sig, og vi lærer ikke på samme måde i dag som tidligere. Studieskolen leder et udviklingsprojekt i EU-regi, der undersøger og afprøver nye indlæringsmetoder i forhold til fremmedsprog. Formålet er at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at tilegne sig fremmedsprog på.

 

En kombination af dynamik og den enkeltes behov
”Vi ønsker at gøre sprogundervisning for voksne mere relevant for den enkelte. Det vil vi gøre ved at kombinere på den ene side den dynamik og sociale proces, som et kursus med holdundervisning giver, og på den anden side ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi mennesker lærer på forskellige måder, og vi har lyst til at arbejde med forskellige emner, det vil vi gerne tage højde for,” siger Christoph Schepers, der er chefkonsulent på Studieskolen og leder af det europæiske projekt.

 

Så Christoph Schepers fik ideen til et større europæisk samarbejde, søgte og fik bevilget penge fra Erasmus+, og i begyndelsen af året gik startskuddet til projektet, der fik navnet LearnBase. Der er tilknyttet ti forskellige institutioner fra seks forskellige lande, nemlig Tyskland, Rumænien, Spanien, Norge, Sverige og Danmark. Institutionerne er en blanding af universiteter og forskellige andre undervisningsinstitutioner, aftenskoler, sprogskoler, sprogcentre og Forsvarsakademiet.

 

”LearnBase er et af de første projekter inden for sprogdidaktik, der inddrager så forskellige institutioner og får dem med i et samarbejde. Det forventer vi os meget af,” fortæller Christoph Schepers. ”Heldigvis tror de andre lige så meget på ideen, som vi gør,” fortsætter han.

 

En ny læringsform
Ideen er, at hvis man plukker det bedste fra forskellige metoder og kombinerer dem, så opnår man et endnu bedre resultat.

 

”I projektet plukker vi fra coaching, som er enesessioner eller enetimer, hvor vi tager udgangspunkt i den måde, den enkelte kursist lærer bedst og det, han eller hun vil lære. Vi beder kursisterne svare på spørgsmålet ”Hvad er mit mål, når jeg er færdig med kurset, og hvordan vil jeg nå det?”, og så lægger vi en individuel arbejdsplan ud fra det,” fortæller Christoph Schepers.

 

Så det betyder altså, at man sammen med sin underviser lægger en individuel arbejdsplan for hele kurset. Man får materialet stillet til rådighed på ens egen, online platform. I løbet af kurset arbejder man selvstændigt og mødes så igen med underviseren til en coachingsession, hvor man sammen evaluerer forløbet og tilrettelægger den næste fase.

 

”Men for at blive god til at TALE sproget, må man være sammen med andre, så derfor plukker vi fra en anden god metode, nemlig ”almindelig” holdundervisning, hvor man praktiserer sproget og mødes med andre. Kun ved at bruge sproget sammen med andre opnår man glæden ved det anvendte sprog.”

 

Med til at skabe ny viden
Vi ved endnu ikke, hvordan denne undervisningsform vil virke. Vi tror på, at vi ved at bruge metoden kan gøre sprogundervisningen mere vedkommende og relevant, men det er ikke nok at tro, vi må også vide.

 

”I projektet vil vi fylde en platform med en masse materiale, som kan bruges i coachingsessionerne. Efter et stykke tid vil vi i fællesskab evaluere dem, og i samarbejde med de tilknyttede forskere og universiteter vil vi måle, om denne nye læringsform virkelig giver gevinst eller giver en meget bedre læringseffekt,” fortæller Christoph Schepers.

 

”Det bedste ved projektet er, at vi tager det bedste fra de tre undervisningsmetoder, som den moderne forskning har bevist fungerer, men som ikke bliver anvendt i praksis. Dem prøver vi at omsætte i praksis i en større målestok, altså i seks forskellige lande og med rigtig mange deltagere. Det betyder, at Studieskolen er med til at skabe ny viden inden for sprogpædagogik. Det kommer til at betyde noget, fordi pædagogisk forskning traditionelt har få data, men her har vi mulighed for at samle en større mængde data. Så vi leverer altså empiri og datamateriale til morgendagens forskning. Det er en stor tilfredsstillelse.”

 

”Det kan lyde vanvittigt,” siger Christoph Schepers, ”men vi er, så vidt vides, de første i Europa, der arbejder på denne måde. Vi er sikre på, at det giver noget gevinst, men vi er ikke helt sikre på, hvordan forløbene skal se ud helt konkret på længere sigt. Vi har en forestilling om det, men det er det, vi skal afprøve, evaluere, tilrettelægge og afprøve på ny i de næste to år.”

Hvor kan du være med?
I foråret 2017 afprøvede vi konceptet på to hold - et spansk begynderkursus og et tyskkursus på B2-niveau. 

Erfaringerne var så gode, at vi fra september 2017 udvider projektet, så 50 kursister, der går til engelsk, tysk, fransk, spansk, arabisk og kinesisk, kan kombinere deres kursus med individuel sprogcoaching. Læs mere og tilmeld dig sprogcoaching.

 

 

Gratis sprogcoaching

Hvis du tilmelder dig et kursus i engelsk, tysk, fransk, spansk, arabisk eller kinesisk, kan du få individuel sprogcoaching!

Læs mere om projektet - og søg om at komme med.

 

Klik her