Spouse Connect - Dansk Sprog & Kultur samt KarrierecoachingMange spouses oplever det danske sprog som en forhindring i hverdagen, og nogle slår sig lidt på den danske kultur en gang imellem. Hvad er op og ned med vaner, omgangsformer og humor, og hvordan lærer man at beherske dette lille, mærkelige sprog?

Dansk Sprog & Kultur er et særligt introduktionsforløb for spouses, hvor Spouse Connect over to ugedage i seks uger (hver gang 3 x 45 minutter) inviterer indenfor i sproget og i kulturen.

Efter disse seks ugers undervisning har du opnået sproglige færdigheder i dansk svarende til A1 eller Modul 1 på Danskuddannelse 3, og du tager en niveautest i den sidste uge af forløbet.

Undervisningen er planlagt for spouses med en vis uddannelsesmæssig baggrund, oftest videregående eller akademisk uddannelse. Målet med sprogundervisningen er, at du bliver i stand til at søge job på danske arbejdspladser og basalt set være sprogligt beredt til det danske arbejdsmarked.

Kulturdelen er en naturlig, integreret del af sprogundervisningen. Det betyder, at vi kommer ind på danske traditioner og dansk kultur, som man fx møder den i skoler, daginstitutioner, på arbejdspladser og i foreningslivet. Hvordan afkoder man det, der bliver sagt, og det, der bliver sagt mellem linjerne? Hvad er dansk humor? Hvordan forstår man den danske ironi og andre kulturelle særpræg?

Samlet set er Dansk Sprog og Kultur et kort forløb, der introducerer dig optimalt til det land, du nu er bosat i.

Karrierecoaching for spouses
Samtidig med kurser i sprog og kultur tilbyder vi Spouse Connect’s Karrierecoaching - en levende workshop fordelt på seks gange hvor du i en gruppe på op til otte personer bliver coachet til at øge dine jobmuligheder i Danmark.

Hvis du som spouse oplever det som en udfordring at være flyttet til et andet land, er du ikke den eneste. Måske har du forladt et spændende job i dit hjemland, og nu bliver du konfronteret med en helt anden hverdag, et fremmed sprog, en helt ny kultur og meget hjemmegående tid.

Workshoppen vil øge din selvbevidsthed og din evne til at udtrykke dine personlige styrker og kompetencer, inspirere dig til handling og give dig et socialt netværk af ligesindede.

Den erfarne coach, Charlotte Gundorph, har hjulpet hundredvis af udlændinge ind på det danske arbejdsmarked. Nu er det din tur.

Karrierecoaching er tilrettelagt med en vekslen mellem præsentation og gruppearbejde samt individuelt arbejde og refleksion. Workshoppen styrker din bevidsthed om eget jobpotentiale, og den klæder dig godt på til at forstå det danske jobmarked og den danske arbejdskultur. Samlet set kører workshoppen dig i stilling til et berigende arbejdsliv i Danmark. 

Når du har tilmeldt dig Karrierecoaching, forløber workshoppen sådan:

  • Informationsmøde på en halv time, hvor Spouse Connect’s teamleder byder dig og de andre spouses velkommen. Mødet ligger en halv time før første, planlagte mødegang.
  • En times indledningsvis, individuel coachingsession med Charlotte Gundorph i løbet af den første uge.
  • Seks gange a 3 x 45 minutters karrierecoaching i hold på op til otte deltagere.
  • En times afslutningsvis, individuel coachingsession med Charlotte Gundorph.
  • En halv times vejledning med Spouse Connect’s teamleder.

Vi kommer blandt andet ind på dit personlige brand – hvad adskiller dig fra de øvrige jobansøgere? Du lærer at overvinde dine forhindringer og bryde ud af din komfortzone. En vigtig del af Karrierecoaching er det danske jobmarked og arbejdskultur. Du lærer en masse do's and don'ts, og vi ser på typiske danske jobansøgninger og CV'er. Ikke mindst forbereder vi dig til jobsamtaler i Danmark.

Signe Brantelid

Læs om Signe

Skriv eller ring endelig med dine spørgsmål, hvis du vil vide mere om Spouse Connect.
Jeg sidder klar ved telefonen og mailen hver dag kl. 9-16.

33 18 79 34

Send mail til Signe Brantelid