Dansk Sprog og KulturMange spouses oplever det danske sprog som en forhindring i hverdagen, og nogle slår sig lidt på den danske kultur en gang imellem. Hvad er op og ned med vaner, omgangsformer og humor, og hvordan lærer man at beherske dette lille, mærkelige sprog?

Dansk Sprog & Kultur er et særligt introduktionsforløb for spouses, hvor Spouse Connect over to ugedage i seks uger (hver gang 3 x 45 minutter) inviterer indenfor i sproget og i kulturen.

Efter disse seks ugers undervisning har du opnået sproglige færdigheder i dansk svarende til A1 eller Modul 1 på Danskuddannelse 3, og hvis du ønsker det, kan du tage en niveautest i den sidste uge af forløbet.

Undervisningen er planlagt for spouses med en vis uddannelsesmæssig baggrund, oftest videregående eller akademisk uddannelse. Målet med sprogundervisningen er, at du bliver i stand til at søge job på danske arbejdspladser og basalt set være sprogligt beredt til det danske arbejdsmarked.

Kulturdelen er en naturlig, integreret del af sprogundervisningen. Det betyder, at vi kommer ind på danske traditioner og dansk kultur, som man fx møder den i skoler, daginstitutioner, på arbejdspladser og i foreningslivet. Hvordan afkoder man det, der bliver sagt, og det, der bliver sagt mellem linjerne? Hvad er dansk humor? Hvordan forstår man den danske ironi og andre kulturelle særpræg?

Samlet set er Dansk Sprog og Kultur et kort forløb, der introducerer dig optimalt til det land, du nu er bosat i. 

Signe Brantelid

Læs om Signe

Skriv eller ring endelig med dine spørgsmål, hvis du vil vide mere om Spouse Connect.
Jeg sidder klar ved telefonen og mailen hver dag kl. 9-16.

33 18 79 34

Send mail til Signe Brantelid