Kurser i dansk for udlændinge med specielt fokus på udtaletræning

Oplever du, at du ikke bliver forstået, selvom du ellers taler et korrekt dansk?

Har dine kolleger svært ved at forstå dig, selvom du har boet i Danmark i mange år? 
 

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, vil et intensivt udtalekursus være et godt valg.

 

Kursusindhold
Vi starter med at udrede kursistens udtaleproblemer. Det kan fx være problemer med at udtale forskellige bogstaver og lyde, som ikke findes på kursistens modersmål. Eller det kan være en kraftig udenlandsk accent, som hæmmer forståelsen.
Herefter arbejder vi målrettet med at forbedre kursistens udtale. Vi arbejder med sprogets rytme og melodi, med tryk og stød samt med enkeltlyde (vokaler og konsonanter).
I undervisningen anvender vi sproglaboratorium og cd’er, så kursisten kan fortsætte udtaletræningen derhjemme. 
I undervisningen er der fokus på:
 

  • gennemgang af de generelle udtaleregler herunder vokalskema og lydalfabet
  • gennemgang af sprogets "melodi", dvs. tryk, rytme, stød og tonegang
  • udtaletræning i klassen
  • optagelse af dit eget sprog
  • fokus på specifikke modersmålsproblemer
  • 1-2 timers udtaletræning efter cd hjemme mellem hver undervisningsgang

Kursets resultat
Det er vigtigt, at udtalen er i orden, hvis man skal begå sig i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Hvis danskerne ikke umiddelbart kan forstå, hvad der bliver sagt, giver mange desværre let op og slår over i fx engelsk. Med et udtalekursus vil chancerne for at kunne kommunikere problemfrit øges betydeligt.

 

Kursusforløb
Et udtalekursus vil typisk være på 20-30 lektioner. Vi anbefaler 2-3 lektioner 1 gang om ugen, så kursisten har tid til at træne derhjemme. Denne træning er vigtig, da det tager tid først at aflære sine fejl og herefter lære at sige ordene og sætningerne korrekt.

Sladana Zivkovic

Kontakt os

Kontakt Sladana Zivkovic på tlf. 33 18 79 13 eller mail. Så finder vi det rette kursus til dig eller dine medarbejdere.

Send e-mail.

Tidligere direktør for Sweco, John Chubb, fortæller.

Hvad siger kursisterne?

Jeg er meget tilfreds med kurset, og jeg synes, at jeg har forbedret min udtale i høj grad. Tak for det. 

Monika Ewa Wachowicz