FAQ - spørgsmål og svar

Hvad koster det?

Vores priser pr. lektion ligger fra 485 kr. (eneundervisning 45 minutter) til 1200 kr. afhængigt af kursets karakter, lektionernes længde og antallet af deltagere.

Hvor sent kan jeg aflyse min aftale?

Du skal aflyse undervisningen inden 24 timer før den aftalte mødetid. Du kan gøre det direkte til underviseren eller til sprogkonsulenterne.  De aflyste lektioner erstattes enten ved en forlængelse af kurset eller ved en anden aftalt dato. Ved aflysning senere end 24 timer bortfalder lektionerne og kan ikke erstattes.

Hvem underviser?

Studieskolen Business betjener sig af et korps af fast tilknyttede undervisere. De fleste har en universitetsgrad i enten et fremmedsprog eller deres modersmål, eller de har anden relevant uddannelse fx inden for journalistik eller kommunikation.

For dansklærernes vedkommende har flere lærere den 1-årige universitetsuddannelse i Dansk som andetsprog.

Som hovedregel underviser vores lærere i deres modersmål. For fremmedsprogenes vedkommende anvender vi ind imellem også danskere fx til begynderundervisning.

Hvilket undervisningsmateriale bruger I?

Hvilket undervisningsmateriale, vi bruger, afhænger af dit niveau og specifikke behov. Vi kan godt arbejde med dit eget materiale som fx rapporter, mails og præsentationer fra dit job.
Vi har et Learning Management System, der hedder Moodle. Moodle er underviserens og deltagernes fælles rum, hvor du fx  kan finde kursusbeskrivelse, undervisningsmaterialer og links til digitale ressurser.

Hvor foregår undervisningen?

Vi underviser på Studieskolen i Borgergade eller i din virksomhed, hvis du ønsker det. Hvis virksomheden ligger uden for København, beregner vi et tillæg efter statens takst (3,53 kr. pr. km.). Vi kan også undervise via Skype.

Hvornår ligger undervisningen?

Kurset kan lægges på faste tidspunkter, der passer dig, men det er også muligt at få et fleksibelt skema, hvor tidspunktet for undervisningen aftales fra gang til gang. Du har altid mulighed for at ændre din aftale med 24 timers varsel.
Du kan bestemme, hvornår du vil have undervisning i tidsrummet 08.00-21.00, hvis vi har ledige undervisere på det ønskede tidspunkt.

Kan jeg få pengene tilbage?

Du kan ikke få pengene tilbage for de timer, du har købt, men du kan udskyde timerne, til det passer dig bedre. Alle timer skal være afholdt inden for et år.

Hvad hvis der ikke er god kemi?

Du og din underviser taler løbende om kurset. Lever det ikke op til dine forventninger, eller skulle det ske, at kemien ikke passer, får du en anden underviser.