Spansk brush-up

Målgruppe
Medarbejdere, der allerede bruger spansk i forbindelse med deres arbejde, og som ønsker at genopfriske deres sprogfærdighed for bedre at kunne kommunikere med franske kolleger eller spanske forretningspartnere. Medarbejderne kan have brug for et generelt løft, men kan også have brug for at opkvalificere deres ordforråd inden for et bestemt område.

 

Kursusindhold
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes startniveau og sproglige behov og skræddersys til den enkelte eller til gruppen. De fleste har behov for, at der lægges vægt på talefærdighed, læsefærdighed og lytteforståelse. Hvis medarbejderne ønsker det, arbejder vi også med skrivefærdighed.

 

I undervisningen lægger vi vægt på at skabe variation og spænding i undervisningen ved anvendelse af mange forskellige opgavetyper, bl.a. rollespil og forhandlingsspil. Vi arbejder med autentiske materialer, gerne fra deltagernes arbejdsområde. Vi inddrager også ressourcer fra internettet i undervisningen.

 

Kursets resultat
Efter endt kursus vil deltageren

  • have opnået større sikkerhed i anvendelsen af det spanske sprog
  • have udbygget deres ordforråd i væsentlig grad
  • have udryddet grammatiske fejl
  • kunne udtrykke sig i mere komplekse sætninger
  • have redskaber, så de kan analysere egne ytringer med henblik på korrekthed
  • have redskaber, så de kan vedligeholde og styrke fremgangen
  • have øget sproglig selvtillid.

 

Kursusforløb
Interne firmahold eller eneundervisning 30-40 lektioner. Kurset kan afholdes med 1 eller 2 mødegange a 2 eller 3 lektioner om ugen. 

 

Kurset kan sættes i gang når som helst med ca. 1 uges varsel og kan finde sted i firmaet eller på Studieskolen i Borgergade.

Katja Larsen-Davis

Kontakt os

Kontakt Katja på tlf. 33 18 79 34 eller mail. Så ser vi, om dette er det rigtige kursus. Ellers skræddersyr vi et til dig.

Send e-mail.