Dansk for skandinaver

Taler du flydende svensk eller norsk?

Så kan vi tilbyde et målrettet kursusforløb, som strækker sig over tre trin.
Hvert trin varer seks uger.

 

1. Trin
På det første trin arbejder vi især med det mundtlige sprog i simple hverdagssituationer. I undervisningen sætter vi fokus på forskelle mellem primært dansk og svensk. Vi ser på basalt ordforråd, grammatik og især udtale. Du øver udtale individuelt i vores sproglaboratorium. I undervisningen skal du desuden arbejde med få, enkle skriftlige opgaver. 

 

2. Trin
På det næste trin vægter vi stadig at arbejde med de mundtlige sprogfærdigheder - herunder udtale. Vi inddrager i større omfang tekstlæsning med fokus på ordforråd. Du skal også arbejde med opgaver i skriftlig fremstilling og retskrivning.

 

3. Trin
På det sidste trin inddrager vi mere komplekse situationer i mundtligt dansk. Bl.a. det argumenterende sprog. Vi fokuserer på sproglig korrekthed, og du skal arbejde med fri skriftlig fremstilling.     

 

Kursusstart og -tider
Vi har forskellige tilbud i dansk for skandinaver i løbet af året.
De fleste hold møder to gange om ugen (mandag og onsdag - eller tirsdag og torsdag) enten kl. 16.15-18.50 eller kl. 19.00-21.45.

To gange om året, i januar og i august, starter vi et kursusforløb, som møder én gang om ugen om formiddagen.

Vi tilbyder ikke dansk for skandinaver i juli.

Vi anbefaler, at du ser vores aktuelle kurser - vælg kursusstart og klik på bjælken "Danskkurser for skandinaver".

 

Betaling
Har du et dansk cpr-nummer og folkeregisteradresse i Danmark, har du ret til at få din danskundervisning betalt af din bopælskommune. Bor du i Sverige, og betaler du skat i København, kan du også få undervisningen betalt. Se mere information.