Modulopbygning

Vores kurser i dansk er fordelt på i alt seks moduler.
Prøve i Dansk 3 afslutter Danskuddannelse 3 efter fem moduler.
Skal du læse fx på universitetet, skal du også tage modul seks, som du afslutter med Studieprøven.

 

Tryk på et modul for at se, hvad du lærer, og hvor lang tid modulet varer.

Modulsystemet er bestemt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Derfor er moduler en landsdækkende måde at inddele de tre danskuddannelser på - Danskuddannelse 1, 2 og 3. På Studieskolen tilbyder vi Danskuddannelse 3.

Din skolebaggrund afgør, hvilken danskuddannelse der passer til dig.
Læs mere her.

6-12 uger

På modul 1 lærer du at forstå og kommunikere på et meget simpelt dansk om almindelige, dagligdags ting. Du lærer at læse meget enkle tekster om emner, du kender i forvejen, og du lærer at skrive enkle sætninger. Du får også indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark.

 

I undervisningen arbejder vi med emner som fx:
•Arbejde
•Uddannelse
•Hverdagsliv, fx familie, døgnets rytme, daglige rutiner, fritid, transport og måltider
•Bolig, boligformer og boligens indretning

 

Modul 1 svarer til niveau A1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

 

 

Hvor lang tid tager modul 1?
Det kommer an på, om du vælger et dag- eller et aftenhold.
Daghold: det tager seks uger på et daghold.
Aftenhold: det tager 12 uger på et aftenhold, og modulet opdelt i to trin: trin 1.1 og trin 1.2. Hvert trin tager seks uger.

 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du skal starte på modul 1, hvis du aldrig har lært noget dansk.

 

Ønsker du at starte på modul 1, skal du tilmelde dig her.

12-18 uger

På modul 2 lærer du at forstå og kommunikere på et enkelt dansk om almindelige, dagligdags ting. Du lærer at læse konkret information og forstå indholdet i nogle enkle tekster. Du lærer at formulere dig skriftligt på et enkelt sprog.
Du opnår også en lidt større indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark.

 

I vores undervisning arbejder vi med emner som fx:

  • Arbejde, fx tidligere beskæftigelse og ønsker til beskæftigelse
  • Erhvervsstruktur og jobmuligheder
  • Uddannelse, fx skole- og uddannelsesbaggrund samt eventuelle uddannelsesønsker
  • Hverdagsliv og medborgerskab, fx familieformer og fritidsaktiviteter
  • Danmark geografisk og i tal, fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv.

 

Modul 2 svarer til niveau A2 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

 

Hvor lang tid tager modul 2?
Det kommer an på, hvor mange gange du går om ugen.

  • Hvis du går om dagen eller to gange om ugen om aftenen, så tager det 12 uger. Modul 2 er opdelt i trin 2.1 og 2.2, og hvert trin tager 6 uger.
  • Hvis du går én gang om ugen, så tager det 18 uger, da det er inddelt i trin 2.1, 2.2 og 2.3.  

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Går du allerede på modul 1 på Studieskolen, skal du bestå modul 1 for at komme på modul 2. Du bliver modultestet i undervisningstiden.
Har du holdt pause fra os, eller har du afsluttet modul 1 på en anden skole, og ønsker du at starte på modulet, så skal du til en niveautest.

 

12-18 uger

På modul 3 lærer du at forstå og kommunikere på et sammenhængende dansk om almindelige hverdagsemner.
Du lærer at finde information og forstå indholdet i et bredt udsnit af enkle tekster. Du arbejder også med at formulere dig skriftligt i et enkelt sammenhængende sprog
Du får en lidt større indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og lærer at relatere til egne erfaringer.

 

I vores undervisning arbejder vi med emner som fx:
• Arbejde, fx frivilligt arbejde.

Uddannelse, fx forskellige undervisnings- og læringsformer, forventninger til læring mv.
• Skole- og uddannelsessystemet i Danmark
• Hverdagsliv og medborgerskab
• Danmark før og nu, fx arbejde, familie og ligestilling.

 

Modul 3 svarer til niveau A2/B1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

 

Hvor lang tid tager modul 3?
Det kommer an på, hvor mange gange du går om ugen.

Hvis du går om dagen eller to gange om ugen om aftenen, så tager det 12 uger. Modul 3 er opdelt i trin 3.1 og 3.2, og hvert trin tager 6 uger.


Hvis du går én gang om ugen, så tager det 18 uger, da det er inddelt i trin 3.1, 3.2 og 3.3.

 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Går du allerede på modul 2 på Studieskolen, skal du bestå modul 2 for at komme på modul 3. Du bliver modultestet i undervisningstiden.

Har du holdt pause fra os, eller har du afsluttet modul 2 på en anden skole, og ønsker du at starte på modulet, så skal du til en niveautest.

 

12-18 uger

På modul 4 lærer du at forstå og kommunikere på et sammenhængende og mere komplekst dansk. Sproget bliver mere korrekt og tilpasset forskellige situationer.
Du lærer at læse et bredt udsnit af tekster i mere komplekst sprog. Og du kan nu formulere dig sammenhængende også skriftligt.
Du arbejder på at få en større indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere til egne erfaringer.

 

I undervisningen arbejder vi med emner som fx:
•Arbejde, fx beskrivelse af kompetencer og udarbejdelse af enkelt cv
•Jobsøgning og annoncelæsning
•Uddannelse, fx uddannelsesmuligheder i Danmark og undervisningsformer i det danske uddannelsessystem
•Hverdagsliv og medborgerskab
•Danmark før og nu, fx fra landbrugs- til industrisamfund.

 

Modul 4 svarer til niveau B1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

 

Hvor lang tid tager modul 4?
Det kommer an på, hvor mange timer du har undervisning om ugen. Modul 4 tager enten 12 uger eller 18 uger.
Hvis du tager et aftenhold på 3 lektioner to gange om ugen, så tager modulet 18 uger. Det er opdelt i tre trin: 4.1, 4.2 og 4.3.
Hvis du tager et daghold eller et aftenhold på 4 lektioner to gange om ugen, så tager modulet 12 uger. Det er opdelt i to trin: 4.1. og 4.2.

 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Går du allerede på modul 3 på Studieskolen, skal du bestå modul 3 for at komme på modul 4. Du bliver modultestet i undervisningstiden.
Har du holdt pause fra os, eller har du afsluttet modul 3 på en anden skole, og ønsker du at starte på modul 4, så skal du til en niveautest.

 

18-24 uger.  Prøve i Dansk 3

Modul 5 fører frem til Prøve i Dansk 3, som afslutter Danskuddannelse 3.

 

På modul 5 lærer du at forstå og kommunikere på et sammenhængende, forholdsvis nuanceret og komplekst sprog. Sproget er i høj grad korrekt og tilpasset situationen.
Du lærer at læse et bredt udsnit af tekster formuleret på et forholdsvis nuanceret og komplekst sprog, fx autentiske og aktuelle tekster, historiske emner og skønlitterære tekster. Du lærer også at formulere dig skriftligt på et sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog.
Du opnår en indsigt i dansk historie og kultur- og samfundsforhold, som du kan sætte i relation til egne erfaringer.

 

I undervisningen arbejder vi med emner som fx:
•Danmark før og nu, fx i 1800-tallet samt nyere tid, herunder fx kvinders stemmeret
•Arbejde, fx udarbejdelse af cv og ansøgning samt jobsamtale
•Erhvervsstrukturen i Danmark, forventninger til arbejdskraften på det danske arbejdsmarked, herunder regler knyttet til arbejdslivet
•Formelle og uformelle kompetencer
•Arbejdspladskultur, fx samarbejds- og samværsformer, uskrevne regler
•Uddannelse, fx voksen- og efteruddannelse
•Hverdagsliv og medborgerskab, fx miljø, demokrati og i samfundet i øvrigt.

 

Modul 5 svarer til niveau B2 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

 

Hvor lang tid tager modul 5?
Modul 5 tager 18-24 uger og er fordelt på trin 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4.

 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Går du allerede på modul 4 på Studieskolen, skal du bestå modul 4 for at komme på modul 5. Du bliver modultestet i undervisningstiden.
Har du holdt pause fra os, eller har du afsluttet modul 4 på en anden skole, og ønsker du at starte på modul 5, så skal du til en niveautest.

 

18-24 uger.   Studieprøven

Modul 6 fører frem til Studieprøven.

 

Formålet med undervisningen på modul 6 er, at du kan kvalificere dig dansksprogligt til en videregående uddannelse. Undervisningen bliver afsluttet med Studieprøven, som normalt er det dansksproglige krav til optagelse på korte, mellemlange og lange, videregående uddannelser.

På modul 6 lærer du at forstå og kommunikere på et flydende, nuanceret og komplekst sprog med høj grad af korrekthed. Du kan tilpasse dit sprog efter forskellige kommunikationssituationer. Du bliver i stand til at følge fx en forelæsning, en præsentation eller en debat. Du lærer også at deltage i en akademisk diskussion, at argumentere og give en velstruktureret præsentation af et emne.

 

I vores undervisning arbejder vi med emner som fx:
•Arbejdsplads- og studiekultur, herunder samarbejde og samværsformer, skrevne og uskrevne regler
•Undervisnings- og studieformer inden for videregående uddannelse i Danmark
•Emner af almen relevans inden for det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område.

Modul 6 svarer til niveau C1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

 

Hvor lang tid tager modul 6?
Modul 6 tager 18-24 uger.

 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Ønsker du at komme på modul 6, skal du kontakte vores studievejleder.

 

Klik på videoen og se, hvordan modultest 2 foregår!