Om at lære dansk på Studieskolen

 

Vi er specialister i Danskuddannelse 3

Alle vores dansklærere er universitetsuddannede, og de følger aktivt med i forskning inden for sprogtilegnelse og andetsprogspædagogik. Vi har også fokus på løbende pædagogisk udvikling, så lærerne kan anvende varierede undervisningsformer.
Mange af vores lærere producerer nyt undervisningsmateriale, hvilket skaber gode rammer for en varieret og effektiv undervisning.

 

 

Vores målsætning

  • Vi sigter efter et aktivt og kreativt miljø, hvor både vores kursister og ansatte har stor indflydelse.
  • At vores kursister får den hurtigst mulige sprogudvikling.
  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte kursist, men med fælles mål om høj sproglig kompetence. 
  • At vores kursister opnår sproglige kompetencer, som de har brug for til uddannelse, på arbejdsmarkedet og som samfundsborger. 
  • At tilbyde kurser på alle tider af dagen. 
  • At de enkelte moduler følger samme udvikling og har ensartet sprogligt indhold, så vores kursister kan skifte hold, fx hvis de får nye arbejdstider.
  • At vores daglige undervisning med en lærebog suppleres med projektarbejde, it-værksted, sproglaboratorium og udtalehold, hvis der er behov for det.
  • Fokus på at vores kursister kan bestå Prøve i Dansk 3 på et niveau over middel.
  • Løbende at opdatere metoder og materialer.
  • At give vores undervisere mulighed for at udvikle materialer til undervisningen.

 

 

Formålet for vores danskafdeling er at drive en virksomhed med undervisning i dansk for voksne udlændinge ifølge lovbekendtgørelse nr. 772 (LBK nr. 772). Vores undervisning sker efter aftale med Københavns Kommune.

KURSISTER FORTÆLLER

Hvad siger vores kursister?

Hvordan er det at gå til dansk på Studieskolen.

Klik her