Lov og krav

Som udenlandsk statsborger, der flytter til Danmark, har du normalt ret til at få din danskundervisning betalt i op til 5 år.

 

Her på Studieskolen kan du blive færdig med hele din danskuddannelse og bestå Prøve i Dansk 3 efter kun halvandet år. Hurtigere kan det ikke gøres, hvis du skal have et bredt ordforråd og tid nok til at lære at skrive korrekt. Dog kræver det høje tempo en stor indsats fra din side.

 

Du skal

  • komme til undervisningen og være forberedt. Ellers er det meget svært at følge med.
  • give din underviser besked i forvejen, hvis du ikke kan komme til en mødegang på grund af sygdom eller arbejde.
  • lave dit hjemmearbejde – selvom du har været væk pga. fx sygdom.
  • give din underviser og kontoret besked med det samme, hvis du er nødt til at stoppe din undervisning. Vi skal nemlig melde dig ud, så du ikke får for meget fravær og problemer med at fortsætte din danskundervisning.

 

Det er vigtigt!

  • hvis du holder pause i mere end seks uger fra din undervisning hos os, skal du til niveautest, før du kan starte igen.
  • hvis du flytter, skal du registrere din nye adresse i Folkeregistret. Hvis du ikke har en adresse, kan du ikke fortsætte med at få din undervisning betalt af kommunen.
  • Din underviser afgør, hvornår du er klar til at tage modultestene.

 

Love og bekendtgørelser

Studieskolens undervisning bliver afholdt i henhold til følgende bekendtgørelser: 

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 

Studieskolen afholder danskprøver i henhold til følgende bekendtgørelse:  

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.