Medindflydelse

Danskkursisterne har mulighed for at få indflydelse på Studieskolen som kursistrepræsentanter i et kursistråd og som undervisningsmiljørepræsentanter.

 

Kursistråd

Kursisterne i danskafdelingen har ret til at danne et kursistråd efter regler fastsat af undervisningsministeren. I øjeblikket er der ikke etableret noget kursistråd på Studieskolen.

 

Undervisningsmiljøvurdering
Hvert halve år måler vi kursisternes tilfredshed med fx skolens hjemmeside, administration og undervisning. Tilfredshedsundersøgelsen indsamles i elektroniske spørgeskemaer.

Det psykiske undervisningsmiljø vurderes som trygt og inkluderende.

Da undervisningslokalerne ligger i en etageejendom i Københavns centrum, kan der forekomme støj, fx fra trafikken og løbende renoveringer i og omkring bygningen.

Studieskolen har en rygepolitik, som gælder for både kursister og medarbejdere.
Se den seneste handlingsplan her.