Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde to ud af fire supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.
Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.
Læs mere om de generelle betingelser for at få permanent opholdstilladelse her.

Prøve afholdes to gange årligt.

Sommer 2018
Tilmeldingsfrist: 2. maj
Testdato: 6. juni kl. 11.00-11.30
Tilmeldingsfristen er overskredet, og der er lukket for tilmelding til sommerprøven.

 Vinter 2018
Tilmeldingsfrist: 31. oktober
Testdato: 28. november, kl. 11.00-11.30

 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig prøven nederst på siden.

Når du har tilmeldt dig prøven, modtager du en mail fra os 14 dage før prøvedatoen med information om sted for prøven, hvornår du skal møde samt mere information.

Ønsker du at afmelde dig fra prøven, skal det ske senest en uge inden prøven. Herefter refunderer vi ikke prøvegebyret. Hvis du afmelder dig, skal du betale du et gebyr på 50 kr.


Hvad består prøven af?
Medborgerskabsprøven er en multiple choice-test, der bliver afholdt to gange årligt. Medborgerskabsprøven består af i alt 25 spørgsmål. Lærematerialet til medborgerskabsprøven danner grundlag for de 25 spørgsmål.
Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve. Alle spørgsmål til prøven er lavet som multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der er to eller tre svarmuligheder. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er korrekt.
Du har i alt 30 minutter til at besvare spørgsmålene. For at bestå prøven skal du svare rigtigt på mindst 20 ud af de 25 spørgsmål.

Forberedelse
Læs venligst ministeriets information om prøven her.
Medborgerskabsprøven er en multiple choice-test. Prøven består af i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt dansk kultur og historie. Lærematerialet til prøven vil danne grundlag for de 25 spørgsmål.
Materiale til brug for forberedelse til prøven ligger tilgængeligt på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside. Klik her for at se materialet.
Hvis du ønsker en printet version af materialet, kan du hente det på Studieskolens kontor.

tilmelding