Dansk for begyndere

Hvis du tager et begynderkusus på Studieskolen, lærer du i løbet af kort tid at klare dig i helt enkle situationer på dansk. 
Du lærer fx:

  • at fortælle om dig selv 
  • at spørge til andre
  • at læse meget enkle tekster om emner, du kender i forvejen
  • at skrive enkle sætninger
  • tal, klokken, ugedage m.m.
  • dansk udtale
  • noget om kultur- og samfundsforhold i Danmark

Vores danskkurser er tilrettelagt for udlændinge, der har en uddannelse fra hjemlandet og har nemt ved at lære sprog. På vores danskkurser lærer du meget på kort tid, og vi går hurtigt frem.
Vi sikrer hele tiden, at alle i danskklassen er på samme niveau. Derfor kan du lære dansk hurtigt og effektivt, så du bagefter kan fokusere på dit studium eller arbejde - eller på at finde et bedre job.

Dansk for skandinaver
Vi har et særligt tilbud til dig, der er svensker, nordmand eller svensktalende finne. Klik for at se vores kurser i dansk for skandinaver.