Kursisterne er tilfredse med danskkurserne

To gange om året måler vi, hvor tilfredse danskkursisterne er med at lære dansk på Studieskolen.

Vi spørger hver gang om de samme ting, for så kan vi sammenligne med de tidligere undersøgelser.

 

Hvorfor laver vi tilfredshedsundersøgelser?
Vi vil gerne tilbyde så relevant danskundervisning i gode rammer som muligt. Det kræver, at vi kender kursisternes mening om undervisningen.
Vores mål er, at kursisternes tilfredshed er på mindst 5 ud af 6 mulige ved alle spørgsmål, ikke bare ved en enkelt tilfredshedsundersøgelse, men ved begge undersøgelser – hvert år.

 

Hvad bruger vi tilfredshedsundersøgelserne til?
Vi kigger nøje på alle besvarelser, og så ser vi, hvor vi kan forbedre os. Det er derfor, vi nogle gange laver nye lærebøger, ændrer på hjemmesiden, renoverer vores lokaler osv.

 

Resultater efterår 2017
Sidste tilfredshedsundersøgelse udførte vi i efteråret 2017.
Vi spurgte kursisterne om, hvor enige de var i disse 12 udsagn. Svarene gik på en skala mellem 1 og 6, hvor 1 er meget uenig og 6 er meget enig.

 

 1. Jeg oplever en god service fra Studieskolens administration: 5,32
 2. Det er nemt at finde den nødvendige information på Studieskolens hjemmeside: 5,07
 3. Undervisningsmaterialet er godt: 5,24
 4. Det, jeg lærer i undervisningen, er relevant for mig: 5,33
 5. Undervisningstempoet på mit kursus er passende: 5,10
 6. Min lærer underviser på en god måde: 5,49
 7. Min lærer ved meget om dansk sprog: 5,70
 8. Min lærer er engageret og skaber en god stemning i klassen: 5,62
 9. Deltagerne på mit kursus har forberedt sig og deltager aktivt i undervisningen: 5,03
 10. Det er vigtigt for mig, at deltagerne på mit kursus har forberedt sig og deltager aktivt i undervisningen: 5,08
 11. Jeg er tilfreds med min egen arbejdsindsats på holdet: 4,97
 12. Studieskolen har levet op til mine forventninger: 5,35KURSISTER FORTÆLLER

Hvad siger vores kursister?

Hvordan er det at gå til dansk på Studieskolen.

Klik her