Cambridge English i grundskolen, på efterskoler og i gymnasiet

Cambridge English hører under University of Cambridge. Det er et fleksibelt system af forskellige engelskeksamener, så man kan blive testet på flere niveauer.
Det er en certificeringseksamen, man får et officielt certifikat, et eksamensbevis.
Mange af Cambridge-eksamenerne opfylder det sproglige adgangskrav for de fleste engelsksprogede universiteter.
 

Danmarks eneste testcenter
Studieskolen er Danmarks eneste testcenter for Cambridge English-eksamener. Vi er ansvarlige for al administration og koordinering af Cambridge English-eksamener i Danmark, og vi følger de officielle retningslinjer, der er for afholdelse af eksamener.

 

Her på siden kan I finde al den information, I skal bruge, for at kunne beslutte, om det er noget for jer at blive Cambridge English Preparation Centre (klik på et emne for at hoppe ned til teksten):

 

Hvad kan eleverne bruge det til?
Hvad får skolen ud af det?
Hvordan bliver man Cambridge English-skole?
Hvad koster det?
Hvor mange ekstra timer skal der sættes af?
Hvordan kan man planlægge sit Cambridge English-forløb?
Undervisningsmaterialer
Krav til underviserne
Cambridge English i indskolingen
Cambridge English i udskolingen og gymnasiet
Eksamen - computer- eller papirbaseret?
Hvor foregår eksamen?
Resultater og certifikat
Tilmelding til eksamen

 

Hvad kan eleverne bruge det til?

 • Et Cambridge English certifikat beviser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau.
 • Hvis eleverne har et Cambridge English-bevis, kan de søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner, både udenlandske gymnasier og universiteter.
 • Det kan bruges, når man søger om studievisum til Australien.
 • Også en lang række arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender Cambridge English-eksamenerne som bevis for, at medarbejderne er sprogligt kvalificerede.
 • Det er et godt supplement til eksamenerne i det danske uddannelsessystem, fordi det udvider elevernes hverdagssprog og ordforråd på engelsk.

Se her, hvem der anerkender de forskellige eksamener, og hvad de kan bruges til.
 
Hvad får skolen ud af det?

 • Eleverne bliver dygtige til engelsk.
 • Skolen får en særlig profil.
 • Som officielt preparation centre får man adgang til brug af Cambridge logo.
 • Skolen får forskelligt gratis materiale, fx brochurer og plakter, til markedsføring af Cambridge English på skolen.
 • De bliver del af et større Cambridge netværk i Danmark.

 

Hvordan bliver man Cambridge English-skole?
Alle skoler kan blive en Cambridge-skole.
I skal finde nogle lærere, der har lyst til at undervise i Cambridge English, og I skal sætte timer af til undervisningen.
Her på siden kan I finde alle de oplysninger, I skal bruge.
Når I har besluttet jer og er klar til at gå i gang, skal I kontakte Studieskolen for at blive oprettet som et officielt preparation centre. Det er gratis at blive preparation centre.
Hvis I er i tvivl om noget eller har brug for hjælp til at komme i gang, er I velkomne til at kontakte os. Vi kommer også gerne ud på jeres skole og taler mere med jer om Cambridge English. Se hvem du skal kontakte, alt efter hvor din skole ligger.

 

Pris
Det koster ikke jeres skole noget at blive Cambridge-skole, da Studieskolen ikke opkræver noget årsgebyr. I skal udelukkende stå for indkøb af undervisningsmaterialer til underviseren og eleverne. Den enkelte elev betaler desuden 2.225 kr. pr. tilmeldt eksamen.

 

Hvor mange ekstra timer skal der sættes af?
Der er ikke noget specifikt krav om antal timer. Det afhænger af, hvilken type skole I er, og hvilket niveau I ønsker at tilbyde.

 

I kan spare nogle timer, fordi der er flere overlap i pensum for henholdsvis det danske skolesystem og Cambridge English. I kan således dække noget af Cambridge-pensummet i den almindelige engelskundervisning:

 

Curriculum Comparison of Cambridge English: First and P9/10

Curriculum Comparison of Cambridge English: Advanced and STX English A

 

Hvordan kan man planlægge sit Cambridge English-forløb?
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan I kan strukturere jeres Cambridge English-undervisning. Fx kan I sætte 2-3 lektioner af om ugen i løbet af et helt skoleår. Eller I kan udelukkende undervise i den almene engelskundervisning i efteråret og gøre eleverne opmærksomme på, hvor der er sammenfald i pensum, og så starter I efter jul med det særlige Cambridge English-pensum.

Gymnasier og folkeskoler kan have glæde af at starte Cambridge-undervisningen i sidste halvdel af et skoleår, fx i sidste halvdel af 8. klasse eller 2. G. Så fortsætter man forløbet fra starten af næste skoleår og afslutter sin Cambridge-eksamen inden jul. Fordelen er, at Cambridge English-eksamenerne så ikke ligger sammen med alle de andre afsluttende eksamener i henholdsvis 9. klasse og 3. G.

 

Undervisningsmaterialer
Som underviser skal du bruge følgende bøger:
•    Teacher's Book
•    Class Audio CD's (cd'erne til lytteøvelserne i Student’s Book)
•    Student's Book
Eleverne skal bruge en Student's Book og/eller Workbook. Du skal regne med kr. 250-300 pr. bog. Desuden findes der andre relevante og gode supplementsbøger med ekstra undervisningsmateriale.
Læs mere om og få tips til undervisningsmaterialer.

 

Krav til underviserne
Der er intet formelt krav til en engelskunderviser, der skal undervise i Cambridge English.
Cambridge-eksamenerne har en særlig struktur, og de enkelte eksamensdele kræver forskellige færdigheder. Da eksamensformen på nogle punkter er anderledes end den danske, anbefaler vi, at underviseren lærer den godt at kende. For hver eksamen findes der en gratis ’Handbook for Teachers', der fungerer som en håndbog og giver svar på de fleste spørgsmål. Vi anbefaler, at underviseren læser den grundigt og den kan downlades her eller bestilles gennem vores infopakke.

Studieskolen tilbyder kurser for dig, der gerne vil lære den særlige Cambridge English-struktur at kende og vil blive bedre rustet til at forberede dine elever til eksamen.
Læs mere her om, hvordan underviserne kan få hjælp.

 

Cambridge English i indskolingen

Jeres skole kan nu også tilbyde Cambridge English-undervisning på alle klassetrin i indskolingen. Som skole kan du vælge et eller flere af niveauerne til brug i indskolingen. Som tommelfingerregel passer niveauerne til disse klassetrin, men det kan variere fra skole til skole:

 

2. - 3. klasse: Starters

Niveau i Den europæiske referenceramme: Begynder

3. - 4. klasse: Movers

Niveau i Den europæiske referenceramme: A1

5. - 6. klasse: Flyers

Niveau i Den europæiske referenceramme: A2

 

Klik her for at læse mere om Cambridge English i indskolingen.

 

Cambridge English i udskolingen og gymnasiet

Jeres skole kan tilbyde Cambridge English-undervisning på alle klassetrin i udskolingen og gymnasiet:

 

7.-8. klasse

Niveau i Den europæiske referenceramme: B1

Svarer til Cambridge English: Preliminary (PET - Preliminary English Test)

 

9.-10. klasse

Niveau i Den europæiske referenceramme: B2

Svarer til Cambridge English: First (FCE - First Certificate in English)

og

Cambridge English: Business Vantage (BEC - Business English Certificate Vantage)

 

2.-3. G, A-niveau
Niveau i Den europæiske referenceramme: C1

Svarer til Cambridge English: Advanced (CAE - Cambridge Advanced English)

og

Cambridge English: Business Higher (BEC - Business English Certificate Higher)

 

Cambridge-systemet er fleksibet. Alle elever i en klasse behøver ikke forberede sig til det samme niveau, men I kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevs niveau. Dvs. at man i en 9.-10. klasse kan forberede nogle elever til FCE og andre elever til CAE, hvor I tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.
Cambridge English er således et godt redskab, hvis I vil differentiere jeres engelskundervisning. Cambridge English giver fx mulighed for, at de særligt dygtige elever kan udfordres i engelsk på et højere niveau end de øvrige elever i klassen.

 

Se her, hvordan Cambridge English eksamenerne svarer til Den europæiske referenceramme for sprog:

Cambridge English i forhold til Den Europæiske Referenceramme for sprog

 

Eksamen - computer- eller papirbaseret
Studieskolen står for alle Cambridge English-eksamener i Danmark og selve kontakten med Cambridge. I skal forberede jeres elever til eksamen, I skal sørge for, at de bliver tilmeldt hos Studieskolen, og eleverne skal møde op til selve eksamen. Resten klarer Studieskolen.

Man kan tage eksamen på to måder: computerbaseret eller papirbaseret.

 • Der er mange fordel ved at tilmelde jeres elever til den computerbaserede test:
 • Alle de skriftlige prøvedele vil foregå på en computer (Reading & Use of English, Writing og Listening). Den mundtlige eksamensdel er fortsat en traditionel, mundtlig eksamen.
 • De fleste eksamensdatoer ligger på en lørdag, så de ikke falder sammen med undervisning eller andre eksaminer.
 • Eleverne får digital adgang til deres resultater ca. 2-4 uger efter eksamen.
 • Certifikaterne bliver afsendt 4-6 uger efter eksamen.

 

 

Hvor foregår eksamen?
Vi afholder computerbaseret eksamen flere gange om året i København og Aarhus, og fra 2016 også i Odense og Vejle.
Vi meddeler datoer og steder i god tid før eksamen.
Eksamen foregår på Studieskolens egne computere. På grund af meget høje krav til sikkerheden omkring de computerbaserede test, kan testen kun afholdes på vores computere, der indeholder den krævede software.
Vi har en mobil testenhed med en kapacitet på 55 computere, som vi flytter rundt i landet.
Hvis I vælger at afholde papirbaseret test, kan testen ofte foregå på jeres egen skole, hvis I har et tilstrækkeligt antal kandidater. Hvis I har få kandidater, bliver I slået sammen med kandidater fra skoler i nærheden.
Hvis eksamen skal foregå på jeres skole, kontakter vi jer i god tid inden mht. eksamenslokaler.

Se eksamensdatoer her.


Resultater og certifikat
De skriftlige eksamensbesvarelser bliver sendt til Cambridge i England, hvor de bliver rettet. Ved en computerbaseret eksamen, får man digital adgang til resultaterne efter 2-3 uger og ved en papirbaseret eksamen efter 4-6 uger. Kandidaten får tilsendt et eksamensbevis, som regel 4-5 uger efter en computerbaseret eksamen og 6-8 uger efter en papirbaseret eksamen.

Tilmelding
Tilmeldingsfristen ligger, alt afhængig af eksamensperioden, 2-6 uger før testdatoen.
Skolen skal udfylde en særlig tilmeldingsformular, som sendes til Studieskolen inden tilmeldingsfristens udløb. Hvis eleven selv skal betale for eksamen, så foregår betalingen på vores hjemmeside, og hvis skolen betaler for eksamen sender vi en faktura.


Næsten 100 forskellige skoler – gymnasier, grundskoler og efterskoler, har allerede valgt at blive Cambridge Preparation Centre. Se listen her:


Efterskoler
Askov Efterskole
Billeshave Efterskole
Bråskovgård Efterskole
DHE Skjern
Elbæk Efterskole
Frijsenborg Efterskole
Halstedhus Efterskole
Hestlund Efterskole
Hørby Efterskole
Hårslev Efterskole
Phønix Efterskole
Ryslinge Efterskole
Skovlund Efterskole
Sportsefterskolen Sjælsølund
Sydøstsjællands Idrætsefterskole
Vejle Idrætsefterskole
Vejstrup Efterskole
Vestbirk Musik- og Sportsefterskole
Vesterlund Efterskole
 

Grundskoler og friskoler
Antvorskov Skole

Esbjerg Realskole

Fredericia Realskole
Grønvangsskolen V10
Havdrup Skole
Hedensted Skole
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Karlskov Friskole
Kirstine Seligmanns Skole
Kolding Realskole
Langebjergskolen
N. Kochs Skole
Nordstjerneskolen
N. Zahles Gymnasieskole - Grundskolen
Nærum Privatskole
Nærum skole 
Prins Henriks Skole
Riberhus Privatskole
Roskilde Ungdomsskole Nord
Rungsted Private Realskole
Sct Norberts Skole
Signaturskolen - Tjæreborg
Skovvangskolen
Step10 - Holstebro
Strandskolen
Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland
Studie 10 Esbjerg og Bramming

Tallerupskolen
Tirsdalens Skole
Vejlefjordskolen


Gymnasier og handelsskoler
Allerød Gymnasium 
Borupgård Gymnasium
Campus Vejle HHX
CHP West HHX
CPH West STX
Egedal Gymnasium & HF
Frederiksborg Gymnasium og HF 
Herning Gymnasium
Herningsholms Erhvervsgymnasium
Horsens Gymnasium
International Business College
International Business college - Fredericia
Køge Handelsskole 
Køge Gymnasium
Mariagerfjord Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Munkensdam Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Næstved Gymnasium
Nørresundby Gymnasium og HF
Odder Gymnasium
Risskov Gymnasium
Rosborg Gymnasium og HF
Rødkilde Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium

Silkeborg Gymnaisum
Struer Statsgymnasium
Svendborg Gymnasium og HF
Sønderborg Statsskole 
Tietgen Handelsgymnasium
Tornbjerg Gymnasium
Tønder Gymnasium
Viborg Katedralskole
Ørestad Gymnasium

Aalborg Katedralskole

Aarhus Business College
Aarhus Gymnasium

Andre

abcSPROG

BLS - Business Language Services

FOF Aarhus

HF & VUC FYN

IBL Sprogservice

Sprogbroen

SprogEU
Syddansk Universitet

Tietgen International

Vaanavil Educational Institution

Virksomhedsskolen


Skolelisten bliver jævnligt opdateret. Hvis I ikke ønsker at stå på listen, så send en mail til Stine Lema.

Cambridge English
Stine Lema

Kontakt

Kontakt vores Cambridge-teamleder Stine Lema og få flere oplysninger.

 

Klik her.

bliv et prep centre

Fire gode grunde til at blive et Preparation Centre:

 • Skolen får en særlig profil, der tiltrækker sproginteresserede elever
 • Jeres elever får et internationalt bevis på deres engelskkundskaber
 • Elevernes Cambridgebevis gælder hele livet
 • Cambridge English åbner døre til internationale studier for jeres elever

hvad siger eleverne?

Her kan du se, hvad nogle af eleverne siger om det at følge et Cambridge English-forløb.
Klik her.

hvad siger lærerne?

Hvordan fungerer det for lærerne, at en skole tilbyder Cambridge English? 
Klik her.