Kursuspriser

Prisen står ved hvert enkelt hold. På en del kurser er der færre deltagere, disse hold koster lidt mere.
På nogle kurser betales for undervisningsmateriale, det er inkluderet i prisen.

 

Nedsat pris

Københavns og Frederiksberg kommune giver et ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner. Tilskuddet er på kr. 6,- pr. undervisningstime, afrundet til nærmeste 5 kr.
Følgende er omfattet af ordningen: Pensionister, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælpsmodtagere, studerende der modtager SU, og lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale.

 

Når du tilmelder dig, skal du aflevere eller fremsende dokumentation. Dokumentationen kan fx være attest fra Jobcentret eller a-kassen, efterlønsbevis, SU-meddelelse eller uddannelsesaftale. Dokumentationen skal gælde den dag, dit kursus starter.

Folkepensionister på 65 år og derover behøver ikke vise dokumentation.

 

Når du tilmelder dig et kursus til nedsat pris på vores hjemmeside, kan du enten uploade dokumentation sammen med tilmeldingen eller sende den til info@studieskolen.dk bagefter.

 

NB. Arbejdsledige kan deltage i Studieskolens undervisning - også om dagen - uden at det får indflydelse på dagpengene.

 

Timetal

Ved hvert kursus kan du se, hvor mange timer der undervises. Der er tale om undervisningstimer, som er på 45 minutter.