Kom og debatter om litteratur

Hvorfor læse Flaubert i dag? Kom og bliv klogere og være med til at debattere.

Gustave Flaubert (1821-1880) har i dag klassikerstatus. Han er nok mest kendt for sin realistiske roman ”Madame Bovary” fra 1857. Ved sin udgivelse vakte romanen forargelse i det franske borgerskab, og Flaubert fik et sagsanlæg på nakken for angreb på den offentlige moral.      
Flaubert forholdt sig i det hele taget kritisk til sin samtid, men hans kritik kan næppe provokere nutidige læsere. Hvorfor er det da, at han stadig bliver læst i dag? Og kan hans idéer overføres til vor tid?
Nils Voisin Schultz Ravneberg giver en række bud på, hvorfor Flaubert stadig er et interessant bekendtskab. Han giver en introduktion til Flauberts forfatterskab. Hvilke temaer var vigtige for Flaubert og kan vi genkende disse temaer i dag? Hvad er forholdet mellem værk og forfatter – er det anderledes end i dag? Kunne Flaubert påvirke sin samtid mere end vores forfattere i dag?  
Især vil Nils Voisin Schultz Ravneberg zoome ind på to emner, som i høj grad optog Flaubert: Dels diskussionen af skønlitteraturens nytteværdi og dens relevans for samfundet, dels forholdet mellem hans idéer om livet på landet og livet i storbyen.
Foredraget holdes af ph.d. Nils Voisin Schultz Ravneberg på et letforståeligt fransk, og der gennemgås en række uddrag fra Flauberts værk, som der er mulighed for at studere på forhånd.
Der afsluttes med en åben debat på dansk og fransk, hvor alle interesserede opfordres til at deltage.

Det foregår:
fredag 12. april 2019 kl. 10.30-12.00
Studieskolen, præcist lokale meddeles