Dokumentation af sproglig kompetence

Har du lært et sprog, men mangler papir på det? Så kan en dokumentation af din sproglige kompetence være løsningen. 

Vi tilbyder sprogprøver seks gange om året. Prøven består af en mundtlig prøve, en skriftlig prøve eller en mundtlig og en skriftlig prøve, alt efter dit niveau og behov.
Ved prøverne vurderes din sproglige kompetence efter den europæiske referenceramme for sprog, som er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau. Se mere her.

Bemærk at prøven ikke tilbydes i engelsk. Her henviser vi til vores Cambridge-eksamener eller TOEFL testen.

Niveau A1-A2 ifølge den fælleseuropæiske referenceramme
På disse niveauer vil der typisk være tale om en mundtlig prøve.
Den mundtlige prøve på niveauerne A1-A2 varer 15-20 minutter og består af en dialog mellem eksaminator og kandidat inden for de sproglige kompetencer, som man forventes at have i forhold til niveauet.

Niveau B1-C2 ifølge den fælleseuropæiske referenceramme
På disse niveauer vil der typisk være tale om både en mundtlig og en skriftlig prøve.
Den skriftlige prøve består af en lytteprøve og en prøve i skriftlig fremstilling, herunder også grammatik. Der må bruges ensprogede ordbøger. Prøven varer 90 minutter.
Den mundtlige prøve varer 20 minutter og består af en dialog mellem eksaminator og kandidat inden for de sproglige kompetencer, som man forventes at have i forhold til niveauet. Kandidaten skal fremlægge et generelt emne, hvortil der udleveres billedmateriale under prøven. Der er ingen forberedelse til prøven.

Hvis du kun skal bruge en skriftlig prøve, kan det selvfølgelig også lade sig gøre.

Datoer 2019
Prøver i uge 04 - tilmeldingsfrist 10. december 2018
Prøver i uge 10 - tilmeldingsfrist 4. februar
Prøver i uge 18 - tilmeldingsfrist 25. marts
Prøver i uge 25 - tilmeldingsfrist 6. maj
Prøver i uge 39 - tilmeldingsfrist 19. august
Prøver i uge 47 - tilmeldingsfrist 14. oktober

Priser
Mundtlig prøve: kr. 1.700,00
Skriftlig prøve: kr. 2.000,00
Mundtlig og skriftlig prøve: kr. 3.500,00

Tilmelding
Du kan tilmelde dig til en sprogprøve herunder. 
Samtidig med at du tilmelder dig prøven, skal du sende en mail til langtest@studieskolen.dk med information om, hvilket sprog du ønsker at blive testet i, på hvilket niveau og i hvilken uge.
Da prøven er individuelt tilrettelagt, er tilmelding bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Har du spørgsmål til prøverne, kan du ringe til Studieskolen på 3318 7904 eller skrive en e-mail til langtest@studieskolen.dk.

Er du vejleder?
Hvis du er vejleder og ønsker at vide mere om baggrunden og principperne for testen, skal du klikke her.

Lisbeth Krogh

Eksamensmanager

33 18 79 04

Send mail til Lisbeth Krogh

Aktuelle sprogdokumentationsprøver