For vejledere

Med støtte fra Nordplus har Studieskolen i samarbejde med folkeuniversiteterne i Norge og Sverige udviklet et testværktøj, der kan dokumentere sproglige kompetencer uden forhåndskundskab til, hvordan eksaminanden har lært det pågældende sprog. 

Testen afprøver kompetencerne i skrive-, læse- og lyttefærdigheder samt i mundtlig produktion og mundtlig interaktion.

Her nedenfor kan du se videoer om baggrunden og principperne bag testen. Der er også videoer, hvor vi gennemgår testen, og du får hjælp til at tolke testens resultatskema. Til sidst kan du se, hvordan man kan bruge testen til at dokumentere mundtlige kompetencer.
youtube
youtube
youtube
youtube
youtube
youtube