Beskrivelse af prøven (optag)

Prøvebeskrivelse
Varighed 20 minutter (ingen forberedelse).

Prøven består af 3 dele (kun delene 2-3 bliver vurderet).

1. Kort indledende samtale på ca. 2 minutter mellem eksaminator og deltager som introduktion til prøven (indgår ikke i vurderingen).

2. Beskrivelse, sammenligning og diskussion på basis af 2 billeder (monologisk/dialogisk)
Deltageren skal beskrive og diskutere 2 billeder. Her er det ikke så væsentligt, at deltageren beskriver billederne detaljeret, men mere at han/hun kan sætte billederne i relation til hinanden. Billederne skal først og fremmest tjene som udgangspunkt til en sammenhængende præsentation fra deltageren (dog med indledende/støttende spørgsmål fra eksaminator) og en efterfølgende samtale om emnet.
(Varighed ca. 10 minutter)

3. Rollespil / dilemmaopgave (dialogisk)
Her skal deltageren sammen med eksaminator løse et problem, der kræver dialogisk kompetence.
(Varighed ca. 8 minutter)

Bedømmelse
Vi sender dit eksamensresultat til dig pr. mail. Der kan gå op til en uge, før du modtager resultatet.

Se eksempel og principper for vurdering