Beskrivelse af prøven (optag)

Prøvebeskrivelse
Varighed 20 minutter (ingen forberedelse).

Prøven består af 4 dele (kun delene 2-4 bliver vurderet).

1. Kort indledende samtale på ca. 2 minutter mellem eksaminator og deltager som introduktion til prøven (indgår ikke i vurderingen).

2. Præsentation (mest monologisk)
Deltageren skal give en sammenhængende præsentation af sin uddannelse, profession, ansættelsesforhold, nærmere beskrivelse af hvad arbejdet/professionen indeholder, fremtidsplaner i forbindelse med jobbet m.m.

Hvis deltageren ikke har et arbejde, så vil præsentationen fokusere på skole eller anden uddannelse, praktisk arbejdserfaring og ønsker i forbindelse med uddannelse og arbejde.
(Varighed ca. 5 minutter)

3. Sammenligning, beskrivelse og diskussion på basis af 2 billeder (monologisk/dialogisk)
Deltageren skal beskrive og diskutere 2 billeder. Her er det ikke så væsentligt, at deltageren beskriver billederne detaljeret, men mere at han/hun kan sætte billederne i relation til hinanden. Billederne skal først og fremmest tjene som udgangspunkt til en sammenhængende præsentation fra deltageren (dog med indledende/støttende spørgsmål fra eksaminator) og en efterfølgende samtale om emnet.
(Varighed ca. 6 minutter)

4. Rollespil / dilemmaopgave (dialogisk)
Her skal deltageren sammen med eksaminator løse et problem, planlægge et arrangement eller løse en lignende opgave, der kræver dialogisk kompetence.
(Varighed ca. 7 minutter)

Bedømmelse
Vi sender dit eksamensresultat til dig pr. mail. Der kan gå op til en uge, før du modtager resultatet.