Studieskolen i København - 40 år

Studieskolens historie går tilbage til midten af 1950’erne. Studieskolen var dengang en del af Folkeuniversitetet, der havde brug for at tilbyde nogle enkelte sprogkurser især i dansk og kinesisk.

 

Studieskolens historie hænger selvfølgelig sammen med samfundsudviklingen, så da danskerne i 1960’erne i stor stil begyndte at tage på ferie i andre lande, skulle

de lære sprog. Der gik således ikke mange år, før efterspørgslen på sprogkurser var så stor, at man blev nødt til at oprette en rigtig afdeling med sprogkurser, der kom til at hedde Folkeuniversitetets Studieskole. Den blev hurtigt en af Københavns største aftenskoler.

 

Folkeuniversitetet mente ikke, at man på længere sigt kunne have så stor en afdeling, der blev drevet efter en anden lov, nemlig den gamle Fritidslov. Folkeuniversitetets ledelse hældte mest til, at man skulle afvikle sprogkurserne, det var medarbejderne naturligvis ikke begejstrede for, så i stedet forhandlede man med Folkeuniversitetet om at videreføre sprogkurserne som en selvstændig skole, Studieskolen.

 

Forhandlingerne lykkedes, og den 1. august 1977 blev Studieskolen i København officielt etableret. Siden da er meget ændret, men vi har holdt fast i nogle af vores vigtige kendetegn.

 

Undervisere og metoder
Fra starten har vi lagt vægt på at have veluddannede undervisere, der har styr på deres fag. I starten var underviserne mest danskere, der havde læst sproget på universitetet, og vi lagde vægt på, at de også havde opholdt sig i længere tid i det land, hvis sprog de underviste i. I dag er mange af vores undervisere native speakers, det vil sige, at bortset fra danskunderviserne er de ikke danskere, men de har alle sammen en uddannelse fra universitetet, så det faglige grundlag er i orden, og de har en naturligt stor viden om deres eget land og kultur.

 

Sprogundervisning i Danmark var tidligere meget præget af terperi. Nogle af os har skullet lære remser som den tyske an, auf, hinter, in, neben, über, unter vor und zwischen, uden at vi fandt ud af, hvad vi skulle bruge remsen til. Eller vi har bøjet verber, hvor vi havde det indtryk, at det var for verbernes egen skyld. På Studieskolen har vi altid forsøgt at undervise på en anden måde, og vi ved godt, at vi i tidens løb - og i de mange forskellige sprog - har haft vekslende held med det. I dag er det en af de ting, vi arbejder rigtig meget med: vi vil gerne undervise, så vores kursister kan bruge sproget i de mange forskellige situationer, de møder, når de rejser rundt verden og taler med folk i andre lande.
I øjeblikket kører vi et projekt med såkaldt sprogcoaching, hvor kursisterne sideløbende med den almindelige undervisning har individuelle samtaler med deres sprogcoach. Det betyder, at man tilrettelægger sit eget forløb, og at man lærer sproget på den måde, der passer en bedst.

 

Næsten 50 fremmedsprog
I dag har vi holdundervisning i dansk og 24 fremmedsprog. Vores største afdeling er Dansk for udlændinge, og vi tør godt prale af, at vi er det sprogcenter i Danmark, hvis kursister får de højeste karakterer til deres afsluttende eksamen.

 

Vi underviser hvert år mange mennesker i de store, europæiske hovedsprog engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. I løbet af de 40 år har mønsteret selvfølgelig ændret sig: for 40 år siden var der mange danskere, der ikke kunne tale engelsk, så engelskafdelingen hos os var meget stor. I dag er de fleste danskere faktisk rigtig dygtige til at tale engelsk, så behovet for undervisning har ændret sig. Til gengæld vil mange gerne lære et af de andre store sprog, så her kan vi have et stort og stabilt kursusudbud på alle niveauer.
Vi har i tidens løb undervist i ikke mindre end 44 forskellige ’andre sprog’! Prøv at se listen her:

Studieskolen 40 årarabisk - armensk - bulgarsk - estisk - filippinsk - finsk - færøsk - grønlandsk - hindi - hindustani - indonesisk - islandsk - japansk - katalansk - kinesisk – klassisk hebraisk - koreansk - latin - lettisk - litauisk - makedonsk - nederlandsk - nygræsk - nyhebraisk - oldengelsk - oldgræsk - oldislandsk - persisk - polsk - portugisisk - quechua - rumænsk - russisk - sanskrit - serbisk - svensk - swahili - thai - tibetansk - tjekkisk - tyrkisk - ungarsk - urdu – vietnamesisk.

I dag er det næsten et kuriosum, at der har været interesse for at lære sprog som quechua og lettisk.

Om vi kan køre mange eller få kurser i et sprog, afhænger ofte af, hvad der sker i det pågældende land, og hvad danskerne interesserer sig for. Fx vokser arabisk eksplosivt i disse år, det samme gælder et sprog som japansk, hvor mange unge mennesker er levende interesseret i manga-kultur og derfor også gerne vil kunne forstå sproget og kulturen omkring disse tegneserier. Derimod kan vi ikke køre lige så mange kurser i græsk, som vi kunne tidligere. Måske fordi Grækenland bliver fremstillet negativt i medierne? Det kan vi ikke vide med sikkerhed.

 

Lokaler
Vi har altid boet i centrum i København, det er et af vores vigtige kendetegn. På grund af vores tilknytning til Københavns Universitet har vi altid kunnet bruge universitetets lokaler. Hvis du er gammel kursist hos os, så er du måske blevet undervist i Linnésgade, Nørregade, Vestergade eller på Øster Farimagsgade. Vi har også brugt, og bruger til dels stadig, lokaler på universitetet på Amager. Men vores kursister vil helst undervises i centrum af København, så i dag foregår det meste af undervisningen hos os selv i Borgergade og Gothersgade.

Nogle af vores kursister bor nord for København og vil ikke tage turen helt ind til byen, så de sidste par år har vi også tilbudt undervisning i enkelte fremmedsprog i Lyngby, og fra september 2017 også i Holte.

Et undervisningslokale i dag ser meget anderledes ud end for 40 år siden. Hvor man tidligere sad på rad og række, så er møblerne i dag opstillet i hestesko eller nogle gange i små øer. Det giver mulighed for, at kursisterne ikke blot kan tale med underviseren, men også med hinanden. Lokalerne var tidligere udstyret med en kridttavle og, hvis det var meget avanceret, en overheadprojektor til transparenter. Musik og lyd kunne man afspille på en kassettebåndoptager. I dag har alle lokaler whiteboards, projektorer og pc’er – og naturligvis er der wi-fi overalt.

Fremtiden

I løbet af de sidste 40 år er Studieskolen vokset til at blive en anerkendt sprogskole med dygtige undervisere og seriøse kursister. Vi kan ikke sige præcist, hvor mange kursister vi har haft på de 40 år, men det ligger i omegnen af 300.000 personer.

 

I de kommende år vil vi fortsat udvikle os, vi skal udvikle vores sprog og metoder, så vi også om 40 år er en af Danmarks største sprogskoler og kan tilbyde danskerne kompetent sprogundervisning.

 

Vi fejrer vores jubilæum ved et stort arrangement på Københavns Rådhus den 15. september 2017, hvor også nuværende og tidligere kursister er velkomne. Klik her for at læse mere.

Jubilæumsarrangement

Vi fejrer de første 40 år med et fagligt arrangement

fredag 15. september 2017 kl. 14 - 16

på Københavns Rådhus.

 

KLIK HER for at læse mere.