18. januar 2018

88 % ER TILFREDSE MED STUDIESKOLEN

Studieskolen Fremmedsprog har i oktober 2017 gennemført en evaluering blandt alle kursister.

 

Vi bliver alle sammen oftere og oftere spurgt om vores mening, når vi har købt en vare eller deltaget i et arrangement, og jeg ved, at det kan være tidskrævende at svare. Derfor er jeg meget glad for, at hele 61% af vores kursister har valgt at besvare vores spørgeskema. En svarprocent på 61% sikrer, at vi kan anse undersøgelsen for repræsentativ.

 

Hvorfor evaluerer vi?
Vi tager det alvorligt, at vores kursister lægger så meget tid og energi i vores sprogkurser, og vi vil gerne leve op til deres forventninger og imødekomme de meget forskelligartede behov. Vi bruger den konstruktive feedback i samarbejde med fagets sprogkonsulenter og undervisere, så vi hele tiden bliver bedre til at gennemføre moderne sprogundervisning. 

 

88% er meget tilfredse
88% svarer, at de er ”enige” eller ”helt enige” i, at de er tilfredse med Studieskolen. Det fortæller mig, at Studieskolen fastholder det gode ry, den har haft gennem mange år. Vi bliver opfattet som en seriøs undervisningsinstitution, hvor kursisterne bliver mødt med respekt og får sprogundervisning på højt niveau.

 

Hvad har vi lært?
I store træk har vi lært, at vi skal bevare:

  • de fagligt meget velkvalificerede undervisere
  • det gode faglige miljø
  • balancen mellem tavleundervisning styret af underviseren og par- og gruppearbejde
  • den gode anvendelse af vores læringsplatform Moodle

 

Vi har lært, at vi kan blive bedre til at:

  • have flere kurser i weekenderne
  • vejlede vores nuværende kursister aktivt i forhold til at tilmelde sig næste kursus
  • tilbyde både små og større hold

 

Nogle kursister har fremført, at de synes, vores kurser er dyre. I den forbindelse kan jeg fortælle, at vores lektionspris ligger på stort set samme niveau som på de aftenskoler og sprogskoler, vi kan sammenligne os med – selvom vi også tilbyder Moodle læringsplatform og lægger vægt på at efteruddanne vores undervisere. Vi kan godt forstå, at det kan opleves dyrt, men vi har desværre ikke mulighed for at nedsætte prisen på vores kurser med de omkostninger, vi har.

 

Vi vil fortsat evaluere alle vores kurser samlet én gang årligt, ligesom vores undervisere jævnligt måler deres kursisters tilfredshed. Som tak for besvarelserne satte vi et sprogkursus til en værdi af 2.000 kr. på højkant. Det blev Miriam Nawaz den heldige vinder af – tillykke med det og god fornøjelse med kurset.
Hvis du har noget på hjerte på andre tidspunkter, er du altid velkommen til at kontakte mig eller fagets konsulent.

 

Venlig hilsen
Charlotte Lorenzen
Direktør Studieskolen Fremmedsprog

 

PS – Nu hvor vi har lært, at vi skal blive bedre til at fortælle jer om nye kurser, så benytter vi lejligheden her. Skynd dig at klikke her -  så kommer du direkte over på vores hjemmeside, hvor alle de aktuelle kurser ligger.