7. marts 2018

SØNDAGSSALON: KULTURMØDER I ORGANISATIONEN

Manon de Jongh

 
DET GODE KULTURMØDE HANDLER OM NOGET
For en erhvervspsykolog som Manon de Jongh er det naturligt at fokusere på, hvad vi mødes om, når vi mødes. Vi skal have en ramme omkring vores opgave med hinanden. Et sted, hvor vi er trygge og føler os accepteret som dem, vi er. Først dér bliver kulturmødet et konstruktivt møde.

 

”Når man taler om et kulturmøde, er det interessant at skelne mellem, hvad der er kultur, og hvad der er møde. Og det allervigtigste er så: Hvad vi mødes om. Hvis man ikke har en fælles opgave ved et kulturmøde, ved man ikke, hvad man skal stille op med forskelligheden. Det kan være en opgave på en arbejdsplads, det kan være et lokalmiljø, der skal fungere, men man skal have et ’fælles tredje’  at samles om.” Sådan indleder Manon de Jongh, ph.d. i psykologi med speciale i organisations- og ledelsesudvikling med underemnerne ledelse på tværs og ledelse af samskabelse, når talen falder på, hvad et kulturmøde egentlig er.

 

”Jeg er optaget af, hvilke grænser vi bruger til at definere kultur med: Geografi, demografi, sociale grænser etc., men min vinkel er psykologisk: Hvad er det, der opstår mellem mennesker, når de mødes. Hvilken rolle spiller kultur, når mennesker samles,” fortæller hun med charmerende accent fra Holland, og hendes CV vidner om et internationalt liv både fagligt og privat.

 

Hvordan har du arbejdet med kulturmødet i din forskning?
”Jeg skrev min doktorafhandling om, hvordan gruppedynamikker påvirker komplekse organisationer. Hvordan påvirker samarbejdskulturen folks evne til at performe. Og det spændende er, at kulturen i gruppen kommer til at styre gruppen og dermed processen, indtil der sker noget nyt, dvs. nogen fx griber og styrer. Ved eftertanke kender de fleste det sikkert fra arbejdspladser eller skoleklasser. Roller bliver hurtigt fordelt, og så stivner vi i dem. De dumme bliver dummere, og de kloge bliver klogere… Forskellighed kan enten føre til kreativitet eller til destruktion, hvis den ikke håndteres rigtigt,” lyder det fra Manon de Jongh.

 

Hun redegør også for, hvordan det ligger i urhjernen på os at søge sammen med mennesker, der ligner os. Det er simpelthen den bedste måde at overleve på, og det sidder stadig i os. Alt, der er anderledes, er en trussel. Også selv om det bare er en anden pæredansk kollega, der gør tingene på en lidt anden måde eller er almindeligt sær.

 

”Ikke bare på arbejdspladsen, men i hele samfundet, glemmer vi hele tiden, at vi alle sammen er forskellige. Samfundet, og dermed også vores arbejdspladser, bliver mere og mere komplekse, så der vil være mange forskelligheder, der skal inddrages i måden, vi løser en opgave på. Vi skal anerkende, at alle har behov for tryghed, og de fleste mennesker føler tryghed, når de bliver anerkendt, som dem de er.”

 

Søndag den 18. marts 2018 er Manon de Jong inviteret til at tale ved Studieskolens Søndagssalon. Her vil hun kaste lys over, hvordan vi indretter os og agerer i grupper, og hvad det gør i forhold til det møde, vi har med hinanden. Manon de Jong har skrevet doktorafhandling om, hvordan gruppedynamikker påvirker komplekse organisationer.

 

Velkommen til vores Søndagssalon
Du er som altid velkommen til at deltage i vores Søndagssalon. Det er ganske gratis, og vi serverer en croissant og en kop kaffe - vi beder bare om tilmelding.
Klik her for at tilmelde dig.