5. april 2018

SØNDAGSSALON MED TROELS MYLENBERG - FÅ PLADSER

KULTURMØDET: KUNSTEN AT MØDES I DEBATTEN

Når tidligere chefredaktør og nuværende TV-vært Troels Mylenberg gæster Studieskolens Søndagssalon søndag den 15. april, vil han tale om det kulturmøde, der ligger i at føre en god debat. Det er vigtigt, at vi mestrer den kunst, for det er et af demokratiets vigtigste redskaber.


”Kulturmødet er noget af det vigtigste, vi som samfund har med hinanden. Det er simpelthen så vigtigt, at vi hele tiden udveksler med hinanden og mødes i debatter, for ellers degenererer vi som samfund. I det møde skal så helst også ligge en udfordring. Og når vi taler kulturmøde og debat, kan man sige, at vi, når vi debatterer, skal sørge for at komme ud af vores egen lille kulturkreds,” fortæller Troels Mylenberg.

Troels Mylenberg er selv en journalist, der har bevæget sig godt omkring inden for sit fagområdes kultur. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole, politisk journalist, skribent og tidligere højskoleforstander på Vallekilde Højskole, siden chefredaktør på Fyns Amts Avis og direktør i Fynske Medier og nu TV-vært på TV2. Ud over selv at være en flittigt anvendt debattør har han også en mening om, hvordan vi bør bruge den offentlige debat:

”I Danmark har vi faktisk lige nu en utrolig stor frihed som mennesker, større end vi nogensinde har haft. Vi bliver rigere og rigere, mere og mere mobile – både i overført og konkret betydning – vi lever længere og er raskere længere tid, og vi er ikke så fastlåst i skæbnens greb, som vi var tidligere. Spørgsmålet er så bare, hvordan vi bruger denne frihed. Det er, som om vi segmenterer og lader os segmentere så smalt, at vores udsyn er mere begrænset end nogensinde. Det er paradoksalt, for nyhedsstrømmen har aldrig været mere omfangsrig, og det har aldrig været lettere at komme til se en sag behandlet fra flere vinkler.
Tidligere havde vi en folkeskole, et foreningsliv og nogle medier, der udfordrede vores smagsfællesskaber. Det er helt komisk, når man tænker på, hvor meget vi opfordrer immigranter til at komme ud af deres ghettoer og blande sig med folket, mens danskerne selv lever i ekkokamre og spejlkabinetter med nogle magen til dem selv… Som det er lige nu, kan man godt blive bange for, at vi degenererer som nation, hvis ikke vi får løftet blikket op og udvidet vores horisont – helst på dagligt plan. Vi er et meget homogent land, men der er trods alt forskelle og forskelligheder, og det bør vi øve os i at se og anerkende og frem for alt inddrage i debatten. Dét handler et kulturmøde om.”

Men som det er nu, fungerer den offentlige debat ikke, som den bør. Og vi er alt for mange danskere, der ikke deltager i den og ikke føler os forpligtigede. Det bliver en udfordring at få denne kultur forandret, men i et land som Danmark bør vi kunne det. Det er et spørgsmål om at opdyrke feltet og øve sig, mener Troels Mylenberg.

”Der er mange problemer lige nu, hvor vi har brug for at have en konstruktiv debat, så vi må simpelthen lære at tænke i gode debatter og skabe nogle ordentlige rammer at have dem i. Vi skal øve os i det, øve os i formidlingen af svære emner og komplicerede synspunkter. Der er  et stort uforløst potentiale i den henseende de mest uventede steder. Det er jeg sikker på.”

Bliver vi såkaldt almindelige danskere ikke trænet nok til at bruge debatten som demokratisk redskab?
”Nej, det vil jeg ikke mene. Vi skal gøre meget mere for at gøde vores debatkultur og debattører. Det bør være en del af vores skoleforløb at lære at debattere, at blive trænet i at fremføre forskellige synspunkter og skulle forklare og forsvare dem og sikre sig, at andre forstår dem. Det er krævende, men et absolut must i et demokrati at have en stor, mangfoldig gruppe, der kan den kunst.”

Troels Mylenberg taler ved Studieskolens Søndagssalon den 15. april 2018 kl 11.00-12.30.

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Der er næsten ikke flere pladser tilbage, så skyld dig at tilmelde dig, hvis du vil være sikker på at få en plads.
Tilmeld dig.


Vi har talt med Troels Mylenberg i forbindelse med Søndagssalonen. Klik her for at læse interviewet.


Venlig hilsen
Studieskolen