Om os

Gennem sprogundervisning giver vi erhvervsvirksomheder samt offentlige og private organisationer konkrete og målbare kompetencer og redskaber til at sikre en effektiv interkulturel kommunikation internt i virksomheden og på tværs af grænser.

På den måde bidrager vi til gode sociale og professionelle relationer, der har betydning for virksomhedernes eller organisationernes indtjening og succes.

 

Katja Larsen-Davis
Katja Larsen-Davis, Business Manager
Tlf. 33 18 79 34
E-mail: kala@studieskolen.dk
Katja Larsen-Davis er cand.mag. i dansk. Katja har 10 års bred erfaring fra uddannelsessektoren i Danmark og har ledet forskellige projekter på sprog- og litteraturområdet. 
I 2007-2012 var Katja ansat som lektor på Universitetet i Beograd, hvor hun underviste skandinavistikstuderende i dansk sprog, kultur og litteratur. 
I 2013 kom Katja til Studieskolen Business. Her var hun nogle år sprogkonsulent med ansvar for især danskkurserne, og i dag er hun Business Manager.

Sladana Zivkovic
Sladana Zivkovic, sprogkonsulent
Tlf. 33 18 79 13
E-mail: slzi@studieskolen.dk
Sladana Zivkovic er cand.mag. i lingvistik og har en BA i spansk og lingvistik. 
I en årrække arbejdede hun som kundekonsulent hos Kuwait Petroleum Danmark. 
I 2011-2016 var hun ansat som dansk lektor på Vilnius Universitet, hvor hun underviste skandinavistikstuderende i dansk sprog, kultur og litteratur og i lingvistisk teori. 
I 2015-2016 var hun også ansat i Danske Bank Litauen, hvor hun underviste medarbejdere i dansk.
I 2016 kom Sladana til Studieskolen Business, hvor hun er ansvarlig for danskkurserne.

Studieskolen Business - adresse
Borgergade 12, 1300 København K
CVR nr. 11662471.