Menu

For læger: Professionelle samtaler med patienter 1 og 2 (C1)

Start
torsdag 9. januar
Pris
kr. 2.790
Lektioner
36
Start 09.01.2020
Periode 09.01.2020 til 26.03.2020
Lektioner 36
Holdnr. 01130-20
Underviser cand.mag. Charlotte Sun Jensen
 
Sted Vognmagergade 8, 1. Sal
Lokale V125
Tid tor 18.00 - 20.30
Pris kr. 2.790
Tid tor 18.00 - 20.30

Professionelle samtaler med patienter - Dansk for udenlandske læger

Bliv god til at tale med patienter i Danmark
Få nemmere ved at forstå dine patienter, og gør det nemmere for dem at forstå dig.
Lær at udtrykke dig præcist, passende og empatisk på dansk. Det er noget af det, vi arbejder med på kurset.

Forstå dansk, udtale og ordforråd
Vi arbejder med talesproget. Patienter udtrykker sig forskelligt alt efter personlighed, alder, social og geografisk baggrund og ikke mindst, hvordan de har det fysisk og psykisk. På kurset vænner du dig til at høre mange forskellige slags dansk.
Arbejdet med din udtale og dit ordforråd er en vigtig del af undervisningen. Medicinske betegnelser på latin forstås af dine lægekolleger overalt i verden, men patienter og pårørende i Danmark har brug for, at lægen kan udtrykke sig relevant og fleksibelt på almindeligt dansk om symptomer og behandling.

Lægens spørgsmål og andre sproghandlinger
På kurset skal du lære at formulere dine professionelle spørgsmål og svar til patienten klart og forståeligt. De kan handle om symptomer, sygdomsforløb, smerter, livsstil osv. Du skal også kunne forklare, uddybe, advare, instruere, opmuntre og berolige for bare at nævne nogle få af de mange "sproghandlinger", som er en del af en læges arbejde. Og du skal lære at gøre det i et sprog, som ikke er distanceret og akademisk, men i øjenhøjde med patienten.
Endelig skal du have strategier og sprog til at håndtere situationer, hvor patienten har svært ved at forstå dig, eller hvor du har svært ved at forstå patienten.

Video
En væsentlig del af kurset er, at du lytter til autentiske læge-patientsamtaler på video. Somme tider ser og hører vi det sammen i klassen. Andre gange arbejder du med opgaven hjemme. Vi arbejder især med læge-patient-samtaler fra dokumentarudsendelser fra DR/TV. Her vil du møde patienter i alle aldre med meget forskellige sygdomme. Og du vil møde læger og andre sundhedsprofessionelle i funktion. Arbejdet med videoerne er basis for læge-patient-rollespil i klassen.

Diskussion
På kurset får du og dine medkursister også lejlighed til at diskutere jeres oplevelser og indtryk af det danske sundhedssystem. Det kan fx dreje sig om omgangsformer og kommunikation mellem forskellige personalegrupper eller om procedurer og organisering af arbejdsopgaver.

Praktiske oplysninger
Kurset henvender sig til udenlandske læger, der enten er ansat i det danske sundhedssystem eller forbereder sig til at blive det.
Kurset ligger på B2/C1-niveau på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR). Det betyder, at du enten skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller være på et niveau, så du kan bestå den.
Du kan ikke bruge dette kursus til at forberede dig til Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven.

Der er 10 til 12 kursister i klassen.
Forberedelsestid: 4-5 timer om ugen.
Undervisningsmateriale: Professionelle samtaler med patienter, af Bodil Jeppesen og Grethe Maribo

Charlotte Sun Jensen

For læger: Professionelle samtaler med patienter 1 og 2 (C1)

9. januar - 26. marts

Tilmeld