Menu

Kulturaftalestipendium 2020
Information:
Uddannelse
Dit kendskab til dansk sprog. Vurder dine sprogkompetencer. En beskrivelse af CEFR-skalaen findes på: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
Om sommerkurset:
Du bedes prioritere sommersprogkurser, der udbydes i 2020. Bemærk venligst, at kun ét kursstedsted må vælges som 1. prioritet. Ansøgere der vælger flere end ét kursus som 1. prioritet vil ikke blive optaget.
Behandling af persondata