Menu

Sommerkursus i dansk sprog og kultur

Studieskolens sommerkursus for internationale studerende i dansk sprog og kultur finder sted fra den 20. juli til den 7. august 2020. Søndag den 19. juli bliver kursisterne modtaget fra kl. 12.00-20.00 og testet i dansk sprog, så alle kommer på det rigtige hold. Modtagelse og test forventes at vare ca. 45 minutter pr. person.

Kan man få et stipendium til deltagelse i kurset?
Det er muligt at søge et stipendium fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til kurset. Læs mere om kulturaftaler og mulighed for stipendium fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her.

Stipendiet dækker deltagelse i kurset inkl. foredrag, workshops og ekskursioner, tilskud til udgifter til husleje i de tre uger, som kurset varer, samt et tilskud til udgifter til mad og lommepenge på minimum 1.500 kr. 

Studieskolen har mulighed for at hjælpe med at skaffe et værelse enten på et studenterkollegium eller i en privat lejlighed, og skolen betaler huslejen direkte til værten. Hvis man selv kan skaffe et sted at bo under kurset, får man udbetalt 3.500 kr. plus lommepenge til mad, altså i alt 5.000 kr. 

Stipendiaterne skal selv organisere og betale rejsen til og fra Danmark.

Hvem kan søge, og hvordan kan man søge?
Stipendierne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kan søges direkte gennem Studieskolen af fuldtidsstuderende på et universitet i et af følgende lande:

Belgien, Brasilien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Japan, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Man kan også søge ministeriets stipendium gennem Studieskolen, hvis man studerer på et af følgende i universiteter i Canada, Kina eller USA:
University of British Columbia, Department of Central, Eastern and Northern European Studies,Vancouver, Canada, 
Beijing Foreign Studies University, The Danish Department, Beijing, Kina 
Fudan University, College of Foreign Languages and Literatures, Shanghai, Kina 
The Institute of European Language and Culture, Beijing, Kina
Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC), Beijing, Kina
Lomonosov State University (MGU) (Moskva Lomonosov Statsuniversitet), Department of German and Celtic Philology, Moskva, Rusland 
Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet, (Sankt Petersborgs Statsuniversitet), Institut for Skandinavistik og Nederlandsk Filologi, Sankt Petersborg, Rusland 
Moskvas Lingvistiske Statsuniversitet (MSLU / MGLU), Institut for Hollandsk, Finsk og Skandinaviske Sprog, Moskva, Rusland 
Moskvas Statslige Institut for Internationale Relationer (MGIMO), Moskva, Rusland 
Herzen State Pedagogical University of Russia, Department of Modern European languages, Institute of Foreign Languages, Sankt Petersborg, Rusland 
Brigham Young University, Provo, UT, Department of Scandinavian Studies, USA
University of California, Department of Scandinavian Studies, Berkeley, CA, USA 
University of California, The Scandinavian Section, Los Angeles, CA, USA 
University of Colorado Boulder, Department of Germanic and Slavic Languages and Literatures, Boulder, CO, USA 
University of Texas at Austin, Department of Germanic Studies, Austin, TX, USA 
University of Washington, Scandinavian Department, Seattle, WA, USA 
University of Wisconsin, Department of Scandinavian Studies, Madison, WI, USA 

Ansøgningen skal indtastes her. 

Hvis du kommer fra andre lande eller andre universiteter end de nævnte, kan du ikke søge Uddannelses- og Forskningsministeriets stipendier til deltagelse i Studieskolens sommerkursus.

Du kan søge stipendium til ét kursus som 1. prioritet og et andet kursus som 2. prioritet, og du skal udfylde en ansøgningsformular til begge kursussteder.

Bemærk venligst: Hvis du søger flere steder som 1. prioritet, kommer din ansøgning ikke i betragtning nogen af stederne.

Hvornår kan man søge, og hvornår får man svar?
Det er muligt at søge stipendier frem til den 1. marts, og vi udsender svar omkring den 1. april.

Vi opretter en venteliste, og hvis der er nogen af stipendiaterne, der ikke kan komme alligevel, giver vi stipendierne til kandidaterne på ventelisten.

Prioritering af ansøgerne
Studieskolen har i alt 35 stipendier at fordele. Ved fordelingen lægger vi vægt på at få deltagere fra mange forskellige lande, og vi prioriterer ansøgere, som kan vedhæfte en personlig anbefaling af en dansk lektor eller en anden underviser på et udenlandsk universitet højt. Det er dog ikke en betingelse, at man har en sådan anbefaling, og stipendierne gives ikke udelukkende til danskstuderende. Også studerende, der ønsker at inddrage danske vinkler i andre studier som f.eks. historie, kunst og medicin, vil komme i betragtning ved tildelingen.

Kan du deltage i kurset uden stipendium?
Hvis du ikke får et stipendium, er du – som alle andre – velkommen  til at deltage i kurset mod at betale kursusafgiften 5.450 kr. selv. Formularen for tilmelding til sommerkurset uden stipendium findes her på Studieskolens hjemmeside fra ansøgningsfristens udløb. Det vil sige fra den 2. marts.

Yderligere oplysninger
Kurset har sin egen Facebookside, hvor du kan finde programmet, følge med i opdateringer og stille spørgsmål af generel art. 

Du kan også henvende dig til den ansvarlige for Summer Course, Lars Skov, på skov@studieskolen.dk. 

Klik her for at læse om Styrelsen for Forskning og Uddannelse.