Menu

Lær at bruge CEFR - Den europæiske referenceramme for sprog

Tag et kursus, hvor du lærer at forstå referencerammen og at bruge den som et kommunikativt redskab i undervisningen.

Meningsfuld sprogundervisning med CEFR - skolebaseret

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog - CEFR -  er resultatet af et langvarigt samarbejde mellem mange europæiske lande. Referencerammen udgør grundlaget for retningslinjer for undervisningsplaner, læreplaner, prøver og lærebøger inden for sprogundervisning på tværs af de europæiske lande. Referencerammen beskriver bl.a., hvad sprogbrugere skal kunne for at blive i stand til at kommunikere effektivt på et fremmed- eller andetsprog.

På kurset lærer du og dine kolleger at forstå grundlaget for CEFR, og I lærer at anvende referencerammen meningsfuldt i jeres egen undervisning.

Du lærer bl.a.:

  • hvordan du bedst kan bruge CEFR som et kommunikativt redskab i din undervisning
  • hvordan du kan benytte CEFR til formativ evaluering og selvevaluering af dine elevers progression
  • hvordan du bruger niveauerne til at planlægge din undervisning

Du får konkrete øvelser til at lave sjovere og mere motiverende undervisning, og du lærer at arbejde med referencerammens forskellige sprogfærdigheder (læse, lytte, skrive, tale og samtale).

Vi arbejder praksisnært og veksler mellem teoretisk og metodisk introduktion, gruppearbejde og afprøvning af de konkrete værktøjer som kommunikative øvelser, du kan integrere direkte i din undervisning.

Vi skræddersyr til grupper i alle størrelser. Vi tilrettelægger gerne til flere sproggrupper på én dag. Så veksler vi i løbet af dagen mellem arbejde i de enkelte sproggrupper og på tværs af sproggrupperne.

Hvis du er interesseret i et skolebaseret og skræddersyet kursus, hvor du får inspiration til at anvende CEFR i din undervisning, så kontakt os.

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig med at arrangere sproglig efteruddannelse.