Menu

Sådan får dine elever lyst til at lære sprog

Et kursus, hvor du bliver opdateret på din viden om, hvad der motiverer os mennesker, når vi lærer. Vi arbejder med ressourcer og potentiale, og du lærer at støtte eleverne.

Sådan får dine elever lyst til at lære sprog

Bliv bedre til at motivere dine elever. Når de selv sætter mål for deres læring, bliver de meget gladere bliver for at lære sprog - og du vil selv blive gladere for at undervise dem.

Mange gymnasielærere oplever, at eleverne ikke kan se meningen med at lære sprog.
På dette kursus lærer du, hvordan du kan give motivation og begejstring videre til eleverne. Du lærer at motivere eleverne til selv at tage ansvar for at lære sproget, og du vil opleve, hvor befriende det kan føles at give noget af ansvaret videre og - ikke mindst - at eleverne tager ansvaret. Du vil blive overrasket over, hvor meget du kan forandre i undervisningen, og hvor meget dine elever i virkeligheden kan selv.

Hvordan du motiverer eleverne
Kurset forener viden inden for motivationsforskning og læringsforskning, så du bliver opdateret på din egen viden om, hvad der motiverer et menneske, når man lærer.
På kurset tager vi de væsentligste elementer fra sprogcoaching i koncentreret form og viser, hvordan de kan bruges til par- eller gruppecoaching i klassen.
Vi arbejder med ressourcer og potentiale: hvordan kan du støtte eleverne gennem samtaleøvelser i klassen, hvordan kan du hjælpe dem med at finde ressourcer, som passer til dem, og som de synes er sjove at arbejde med.

Eleverne sætter selv deres mål
Dine elever skal lære at sætte deres egne mål for sproglæringen, de skal lære at finde ressourcer, og de skal arbejde selvstændigt med dem.
Metoden er afprøvet og har vist, at mange elever oplever det som en befrielse og glæde, at de får lov selv at vælge nogle områder, som de skal arbejde selvstændigt med. De bliver gladere for at arbejde med sproget, de får lyst til at arbejde med det, og derfor er de mere engagerede både i undervisningen og udenfor.
På kurset får du en masse praktiske øvelser, hvor du selv skal arbejde med nogle af værktøjerne. Der er tid til, at du tilpasser øvelserne og laver din egen version, så du kan bruge dem med dine elever på lige præcis den måde, der passer dig bedst.

Kursusdagen
Dagen er bygget op i tre dele:

  1. Vi starter med en kort introduktion til, hvordan hjernen fungerer i læringsprocesser, og hvad der motiverer elever til læring. Specielt i gymnasiet, hvor læring ofte ikke er helt frivillig, skal man ikke kun kigge på indre motivation, men også på, hvordan vi som lærere kan øge motivationen for sproglæring hos den enkelt elev.
  2. Anden del består af praktiske øvelser. Du skal selv afprøve at sætte mål for din egen læringsproces, og du kommer til at bruge de værktøjer, du senere skal bruge med dine elever. På den måde får du stor forståelse for, hvad eleverne skal, og hvad der støtter dem og ikke støtter dem.
  3. I tredje del kigger vi på, hvordan du kan støtte og vejlede eleverne. De skal selv lave en konkret arbejdsplan, og de skal opdeles i små grupper. De bliver hinandens "sprogpartnere", som skal holde hinanden fast på arbejdsplanen, så de overholder den. Du får handouts til din egen undervisning, og du får nogle konkrete og afprøvede lektionsplaner, der viser, hvordan du kan gøre det. Du får tid til at tilpasse opgaver og undervisningsplaner i samarbejde med de andre på kurset, så metoden kan bruges direkte i din undervisning.

Sidst på dagen arbejder vi med, hvordan du konkret kan gå videre.

Målgruppe: Alle undervisere fra et sprogfag i gymnasiet

Vi skræddersyr til grupper i alle størrelser. Vi tilrettelægger gerne til flere sproggrupper på én dag.

Kontakt os, så skræddersyr vi et kursus til jeres skole.

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig med at arrangere sproglig efteruddannelse.

Hvad siger lærerne om kurset 'Motiverende mål'