Menu

Læringscoaching for alle undervisere


Et skræddersyet kursus, hvor vi arbejder med motivation som middel til varig læring.

Læringscoaching - ikke kun for sproglærere

Læringscoaching - motiver dine elever til klare mål. Et skræddersyet kursus, hvor vi arbejder med motivation som middel til varig læring.

Virkelig læring kan kun ske, når eleven har en indre motivation for at lære. Som undervisere kan vi forberede os nok så meget, vi kan have de bedste intentioner, og vi kan være nok så opfindsomme i vores undervisning. Men varig læring finder kun sted, hvis vores elever virkelig VIL lære, og hvis de har en egen motivation.

Hvordan hjælper du og dine kolleger så jeres elever til at finde motivationen? Det gør I ved at uddanne jer til læringscoaches. I lærer at plante begejstring hos eleverne, så de forstår, hvorfor de skal lære, og så de får lyst til at lære. Når elever lærer har en underviser, der er uddannet læringscoach, så føler de sig set og hørt. De ved, at der er en, der tager dem i hånden - og de bliver derfor i stand til selv at finde deres egen vej. Så kan de sætte mål og definere vejen, og de får en masse ressourcer og værktøjer, så det bliver overskueligt.

Som en af vores deltagere på læringscoachingkurset sagde, efter hun havde gennemført kurset: 'Det mest fantastiske var, at jeg kunne se, at jeg tændte lys i elevernes øjne!'

God læringscoaching
Vi skræddersyer gerne et kursus til jeres skole, hvor I lærer, at god og vellykket coaching er en samskabelse mellem coach og elev. I skaber læring sammen MED eleverne, ikke FOR dem. Den gode læringscoaching skaber også en forandring i jer som lærere, og samskabelsen mellem jer og eleverne forandrer for altid jeres eget syn på læring.

Vi ved alle, at læring fungerer bedst sammen med andre. Vi er sociale væsener og lærer bedst i samarbejde med et menneske, vi har tillid til. Også denne proces bliver understøttet i læringscoaching.

Hvordan foregår det?

Et væsentligt element i kurset er, at I selv bliver coachet gennem hele uddannelsen. I kommer selv igennem processen og får på den måde et godt indblik i, hvorfor coaching giver mening. I får rig mulighed for selv at coache, og I oplever, hvordan det føles at blive coachet. Derfor kan I omsætte det i praksis og selv coache, når I er færdige med uddannelsen. Det hele foregår selvfølgelig under supervision, så I bliver guidet hele vejen.

Dette giver kurset jer:

  • Ny indsigt i den nyeste teori omkring læring
  • Et nyt syn på muligheder for at inddrage læringsteori i jeres undervisning
  • Viden om og øvelse i spørgeteknikker, der giver dig en helt konkret mulighed for at omsætte det i jeres egen undervisning
  • Praktisk erfaring i at coache og blive coachet under supervision
  • Konkrete værktøjer til at gennemføre læringscoaching
  • Ressourcer, som jeres elever kan bruge i deres egen læringsproces
Vi skræddersyr til grupper i alle størrelser, og I kan sagtens være flere faggrupper sammen på samme kursus.

Kontakt os, så skræddersyr vi et kursus til jeres skole.

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig med at arrangere efteruddannelse.