Menu

Lær at bruge CEFR - Den europæiske referenceramme for sprog

Tag et kursus, hvor du lærer at forstå referencerammen og at bruge den som et kommunikativt redskab i undervisningen.

Den europæiske referenceramme for sprog – introduktion og anvendelse

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog - CEFR -  er resultatet af et langvarigt samarbejde mellem mange europæiske lande. Referencerammen udgør grundlaget for retningslinjer for undervisningsplaner, læreplaner, prøver og lærebøger inden for sprogundervisning på tværs af de europæiske lande. Referencerammen beskriver bl.a., hvad sprogbrugere skal kunne for at blive i stand til at kommunikere effektivt på et fremmed- eller andetsprog.

Studieskolen har i over 15 år anvendt CEFR, både på vores egne sprogkurser, i andre undervisningssammenhænge og ved screening. Vi var blandt de første sprogcentre i Skandinavien, der tilpassede vores kurser til referencerammen, og vi har udviklet en omfattende indplaceringstest for alle europæiske hovedsprog baseret på referencerammen. 

Vi holder kurser i, hvordan referencerammen bedst kan forstås og implementeres som et kommunikativt redskab i undervisningen eller til brug af formativ evaluering og selvevaluering.  

Vores online indplaceringstest kan bruges til grundig sprogscreening for elever og medarbejdere samt tilrettelæggelse af sproglig progression på basis af referencerammen.

Hvis du er interesseret i et skræddersyet kursus, hvor du får inspiration til at anvende CEFR i din undervisning, så kontakt os.

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig med at arrangere sproglig efteruddannelse.