Menu

På tur i Danmarkshistorien / Walking through Danish history

Dato
07.10.2023
Pris
kr. 0
Start 07.10.2023
Lektioner 3
Arrangement nr. 09005-23
 
Sted
Pris kr. 0

Scroll down for English description

På tur i Danmarkshistorien / Walking through Danish history
Vi mødes på Nationalmuseet, hvor vi går en tur i udstillingen Danmarkshistorier (1660-2000), der gennemgår highlights i Danmarkshistorien fra enevælden til nutiden. Her følger vi de vigtigste kulturspor, der har formet landet til det Danmark, der er i dag.
Du kan både gå alene, sammen med en lærer eller i grupper, og på din vej igennem udstillingen skal du svare på en lille quiz.
Det er vores egen danskunderviser Maria-Sophie Schmidt, der tager med på museet. Hun taler både dansk og engelsk på turen.

Det foregår:
Lørdag den 7. oktober 2023
Mødested: Hovedindgangen til Nationalmuseet, Ny Vestergade 10
Mødetid: kl. 10.00. Vi slutter ca. kl. 12.30.

Turen er forbeholdt vores danskkursister.
Maks. 50 personer.

 
Walking through Danish history
We meet up at the National Museum of Denmark and take a walk through the exhibition named 'Stories of Denmark (1660-2000)'.
The exhibition goes through highlights in Danish history from the time of absolute monarchy until present time. We follow the most important cultural traces that has formed Denmark into the country we know today.
You can walk alone, with a teacher or in groups, and as you progress through the exhibition, you get to answer a small quiz.
Maria-Sophie Schmidt, one of our Danish teachers, leads the way at the museum. She will speak Danish as well as English on the tour.

It is free, but you have to sign up in advance.

Time and place:
Saturday 7 October 2023
Meeting place: The main entrance to the National Museum of Denmark, Ny Vestergade 10
Meeting time: 10:00. We finish at around 12:30.

Please note that this tour is for our Danish language students.
Maximum capacity: 50 people.

Maria-Sophie Schmidt

Maria-Sophie Schmidt

På tur i Danmarkshistorien / Walking through Danish history

Tilmeld