Menu

Landets førende sprogskole søger ny direktør

Studieskolen søger en direktør med stærke kommunikations- og lederegenskaber, der i de kommende år kan styrke vores position som førende udbyder af sprogundervisning til en bred vifte af formål.

Studieskolen
  • Kan du se dig selv stå i spidsen for Danmarks førende sprogskole, der har næsten 50 års erfaring med at levere højt kvalificeret voksenundervisning i dansk som andetsprog og mere end 20 fremmedsprog til voksne?
  • Motiveres du af at indtage rollen på øverste niveau, hvor du får det overordnede ansvar for den daglige drift og at tegne den strategiske retning?
  • Har du visioner for sprogs rolle og sprogundervisningens betydning i Danmark?

Så er det måske dig, vi leder efter.

Om Studieskolen
På Studieskolen brænder vi for at gøre mødet mellem mennesker og kulturer let og vellykket. Vi er med til at skabe fællesskab, medborgerskab, dialog og et udsyn til hele verden - vi er med til at bringe folk sammen.

Vores undervisningstilbud spænder fra dansk som andetsprog med over 7.000 kursister årligt, hvor vi som sprogcenter har kontrakt med Københavns Kommune, over den folkeoplysende afdeling, hvor vi tilbyder kurser på hold efter folkeoplysningsloven i fremmedsprog, til vores erhvervsafdeling, der er en af Danmarks stærkeste udbydere af skræddersyet undervisning til erhvervslivet.

Derudover tilbyder vi FVU-kurser, vi har et testcenter med sprogprøver i dansk og især engelsk (fx er vi Danmarks eneste certificerede testcenter for computerbaserede Cambridge English-prøver), vi har kontrakt med Københavns Kommune om sprogstøtte til sosu-elever, og vi har vores eget kompetencecenter for sproglærere, der tilbyder efteruddannelse af sproglærere i hele landet.

Vi er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, veluddannede medarbejdere, en sund økonomi og høj kundetilfredshed.

Visioner
Vi søger en visionær og handlekraftig direktør, der kan stå i spidsen for Studieskolens fremtidige vækst og succes sammen med os og med nøgleinteressenter på området.
Som vores kommende direktør skal du have visioner for folkeoplysningens rolle i samfundet i det 21. århundrede, og du skal have nogle klare tanker om, hvordan man kombinerer Studieskolens forskellige forretningsområder i én organisation, så både kursister og medarbejdere føler sig set og hørt.

Du skal have visioner for, hvordan vi bedst udvikler og kvalificerer vores eksisterende kurser og produkter inden for skolens forretningsområder med meget forskellige målgrupper.

Det er afgørende, at du som direktør sikrer et tidssvarende udbud, hvor undervisningsformer og -metoder løbende tilpasses en sektor i rivende digital udvikling uden at miste fornemmelsen for betydningen af den personlige interaktion, der for mange er selve målet med at blive bedre til sprog.

Du skal være klar til at identificere nye forretningsmuligheder og tiltag, der kan skabe værdi for Studieskolen og vores kursister, så vi fastholder vores førende position på sprogmarkedet.

De eksterne samarbejdspartnere
Du kommer til at tegne Studieskolen udadtil, og da de forskellige forretningsområder drives under forskellige lovgivninger,  er feltet af eksterne samarbejdspartnere bredt.

Du skal varetage skolens interesser, så du skal kunne sikre et fortsat godt samarbejde med eksterne myndigheder og aktører, fx kommuner. Det er en fordel, hvis du har erfaring med statslige og kommunale udbudsprocesser og -regler.

Samtidig skal du befinde dig godt i samspillet med andre eksterne, strategiske samarbejdspartnere og have blik for mulige internationale relationer.

Direktør med stærk, samlende lederprofil
Du kommer ind i en effektiv og velfungerende, men også kompleks organisation. Medarbejderne, hvoraf de fleste er undervisere, er særdeles kompetente og erfarne, og vi har tradition for, at medarbejderne samarbejder mod et fælles mål, på trods af at de arbejder under forskellige lovgivninger og forskellige vilkår.

Vi søger en direktør, der kan fungere som kulturbærer og binde organisationen sammen på tværs. Vi ser gerne, at du har hjerte for sprog og brænder for at medvirke til at skabe forbindelser mellem mennesker gennem sprog.   

Du er en inspirerende, synlig og inddragende leder, der er optaget af at skabe rammerne for en attraktiv arbejdsplads, også for kommende medarbejdere. Du har et naturligt fokus på efteruddannelse af alle medarbejdere.

Sammen med chefgruppen skal du som direktør sikre, at Studieskolens daglige drift fungerer effektivt og med fokus på kvalitet og rentabilitet.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring og gerne erfaring med ledelse af ledere. Det er en fordel, hvis du har kendskab til drift af en undervisningsinstitution med sprog i uddannelsesudbuddet.

Det er vigtigt, at du har gode kommunikative evner og kan kommunikere klart og overbevisende med Studieskolens over 250 medarbejdere.


Yderligere oplysninger
Er du interesseret i at stå i spidsen for Studieskolen i fremtiden, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Nikolaj Lubanski tlf. 22161511 eller administrerende direktør i MUUSMANN Chris Enrico Petersen tlf. 81717516 for yderligere oplysninger.

Tiltrædelse
Vi ønsker stillingen besat senest den 1. august 2024.
 
Løn
Løn og ansættelsesforhold efter kvalifikationer.
 
Ansøgningsfrist
Søndag den 10. marts 2024.

Ansættelsessamtaler
Første samtalerunde afholdes mandag den 18. marts 2024. Anden samtalerunde afholdes fredag den 5. april 2024. Kandidater, der går videre til anden samtalerunde, skal gennemføre et testforløb hos MUUSMANN onsdag den 20. marts 2024. 

Vil du søge stillingen?Klik her
 

Mere om Studieskolen
Studieskolen er en velkonsolideret og udviklingsorienteret sprogskole, der gennem snart 50 år har tilbudt højt kvalificeret sprogundervisning i mere end 20 forskellige sprog.
Vores danskundervisning sikrer udlændinge gode jobs og liv i Danmark, og vores kurser i fremmedsprog giver danskere en bred viden om alverdens sprog og kultur. Sprogundervisningen foregår i centrum af København eller på virksomheder primært i Storkøbenhavn.