Menu

Søndagssalon 29. marts 2020 med Mickey Gjerris

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Lysegrønt håb – Foredrag og debat om klima, natur og etik

Hvor kan vi finde håb, når den eneste klode, vi har, ødelægges af menneskeskabte klimaforandringer? Bioetiker og teolog Mickey Gjerris deler sit håb og sine personlige klimaetiske tanker på denne Søndagssalon.

Med videnskab og teknologi har mennesket sikret sig en hidtil uset magt over naturen. Det har givet muligheder for øget velfærd og velstand for milliarder af mennesker, men et sted på vejen glemte vi, at magt ikke kun er mulighed, men også ansvar. Og nu står vi i en situation, hvor naturen, vores livsgrundlag, er ved at bryde sammen: forurening, klimaforandringer og masseuddøen af arter. Spørgsmålet er, hvordan vi finder vilje og mod til at standse op og ændrer vores brug af naturen, så både den og fremtidige generationer har en fremtid.

Mickey Gjerris er uddannet teolog og har en ph.d.-grad i bioetik. Han arbejder i dag som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har de sidste 20 år forsket i etiske spørgsmål vedrørende natur, etik, teknologi og mennesker og udgivet en lang række artikler og bøger om disse emner, senest ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” i 2019.

På Søndagssalonen giver Mickey Gjerris et bud på, hvordan vi med respekt for naturen kan udvikle et livssyn, der kan føre til et godt, ansvarligt og meningsfuldt liv. Et livssyn, som – midt i klimakrisen – rummer et lysegrønt håb for fremtiden.

Det foregår:
søndag 29. marts 2020 kl. 11.00-12.30
Studieskolen, Borgergade 14, 1. sal, aud. 131


Det er gratis, men vi beder om tilmelding. Tilmeld dig nedenfor.