Menu

Tilmelding til Cambridge English-eksamen

Om eksamensdatoer
De skriftlige eksamener afholdes altid på datoer, der er fastsat af Cambridge Assessment English. Eksamenerne foregår på samme dato over hele verden.

De mundtlige eksamener skal afholdes inden for en bestemt uge i forbindelse med den skriftlige eksamen. Det er Cambridge, der fastlægger denne uge.
På Studieskolen forsøger vi så vidt muligt at lægge den mundtlige eksamen samme dag eller dagen før den skriftlige eksamen.
Kandidaterne kan ikke selv vælge dato for den mundtlige eksamen.

Vi sender en e-mail med oplysning om eksamensdato, tid og sted, når tilmeldingsfristen til den enkelte eksamen er udløbet. 

Der skal normalt være mindst 20 kandidater, før vi kan gennemføre de enkelte eksamener.

Hvordan tilmelder du dine elever?
Vi sender et excelark til skolen.

Vi beder jer udfylde arket med disse oplysninger:

  1. Skolens navn
  2. Hvilken eksamen I ønsker samt hvilken dato og hvilket sted
  3. Kontaktperson, telefonnr. og e-mailadresse
  4. Om skolen eller eleverne selv skal betale for eksamen
  5. Hvis eleverne selv skal betale, skal de selv tilmelde sig og betale for eksamen på Studieskolens hjemmeside – klik her.
    Hvis skolen betaler, sender vi en faktura.
  6. Elevernes nøjagtige navn, fødselsdato (dd-mm-åå), e-mail og mobilnummer.

Vi beder jer returnere det udfyldte ark til cambridge@studieskolen.dk inden tilmeldingsfristens udløb.

Om mundtlig eksamen

Til den mundtlige eksamen eksamineres eleverne parvis. 
Vi kan ikke garantere, at det vil være muligt for eleverne at komme op i bestemte par – men vi noterer gerne særlige ønsker, hvis vi modtager dem inden tilmeldingsfristen. 


Skal du bare tilmelde dig selv til en Cambridge English-eksamen? Så skal du klikke her.