Beskrivelse af prøven (supplerende sprog)

Prøvebeskrivelse 
Varighed 20 minutter (ingen forberedelse).

Prøven består af 3 dele (kun delene 2-3 bliver vurderet).

1. Kort indledende samtale på ca. 2 minutter mellem eksaminator og deltager som introduktion til prøven (indgår ikke i vurderingen).

2. Præsentation (mest monologisk)
Deltageren giver en sammenhængende præsentation af et emne. Emnet er en typisk guidesituation. Eksaminator fungerer som turist.
Det forventes, at deltageren præsenterer emnet i den første del af opgaven stort set monologisk. Enkelte uddybende spørgsmål er dog tilladt. 
Herefter kan denne del af opgaven munde ud i en kort samtale. 
(Varighed ca. 10 minutter)

3. Samtale om et emne/ sammenligning af to billeder (monologisk/dialogisk)
Deltageren skal beskrive og diskutere 2 billeder. Her er det ikke så væsentligt, at deltageren beskriver billederne detaljeret, men mere at han/hun kan sætte billederne i relation til hinanden. Billederne skal først og fremmest tjene som udgangspunkt til en sammenhængende præsentation fra deltageren (dog med indledende/støttende spørgsmål fra eksaminator). 
Billederne har altid en relation til et emne, der er relevant som turistfører.
(Varighed ca. 8 minutter)

Bedømmelse
Vi sender dit eksamensresultat til dig pr. mail. Der kan gå op til en uge, før du modtager resultatet.