Menu

Standardarabisk 4 - online

Start
tirsdag 9. februar
Pris
kr. 2.100
Nedsat pris
kr. 1.930
Lektioner
28
Start 09.02.2021
Periode 09.02.2021 til 29.06.2021
Lektioner 28
Holdnr. 3403-21
Underviser
 
Sted online
Lokale Zoom
Tid tir 19.15 - 20.55
Pris kr. 2.100
Nedsat pris kr. 1.930
Tid tir 19.15 - 20.55

Tal endnu mere arabisk
Nu lærer du at fortælle historier og om store og små begivenheder. Når du har taget dette kursus, kan du fortælle, hvad der er sket, fx hvad du har lavet i weekenden og hvad du har oplevet. Du kan også fortælle om rejser, du har været på, og hvad du har set.
Vi har særligt fokus på verber i nutid og datid, du lærer nye verber, og vi træner formerne.
Udover de verber du allerede kender, tager vi hul på andre uregelmæssige verber som fx geminerede (dobbelt konsonant) og hule verber (med vokal som midterste rodbogstav).
Vi genbesøger nogle emner fra tidligere niveauer og arbejder med dem lidt mere i dybden. Du kan allerede fortælle lidt om din nærmeste familie, men hvad hedder fx 'niece' eller ' svoger'?
Vi repeterer også tallene - både tælletal, ordenstal og klokken.

Udover at fortælle en masse med mange nye verber lærer du også:


  • at spørge om vej og give vejvisninger

  • at spørge ind til, hvornår toget går, og hvad en billet koster

  • at tale om, hvor lang tid noget varer, og hvornår det starter og slutter - fx arabisktimen eller pausen

  • at tale om forskellige, særlige tider og begivenheder i løbet af året som fx påske eller 'hajj'

  • de forskellige navne på månederne, og hvor man bruger hvilke navne


Vi læser små tekstpassager, som har fuld kasusvokalisering og bruger dem som udgangspunkt til at tale om kasus og repetere de grundlæggende regler og lære nogle af de mere sjældne.


Hvordan foregår timerne?
Du er en del af et hold, som mødes fast en gang om ugen i vores virtuelle klasseværelse via programmet Zoom. Du deltager fra din computer eller tablet.
Du skal ikke være en teknikhaj for at deltage, men din computer eller tablet skal have et rimeligt webkamera og en rimelig mikrofon, så vi alle sammen kan se og høre hinanden godt.

Derudover får du adgang til øvelser, tekster, videoer og lydfiler på vores læringsplatform Moodle.

Vi læser løbende korte tekster eller breve for at træne ordforråd, læsning og udtale. Derudover vil der en gang i mellem være en lille skriftlig opgave til aflevering. Du skal måske skrive dagbog eller fortælle om et sted, du har besøgt.

Få samlet overblik over kurset og materialerne
Du får adgang til Moodle, der er vores online læringsplatform. Her har du et samlet overblik over hele kurset. Du har også kontakt med de andre kursister, og I kan tale om, hvad der sker på holdet. På Moodle kan du:

  • se planen over hele kurset, de enkelte undervisningsgange og hjemmearbejde

  • se undervisningsmaterialer, også ekstra materialer

  • kommunikere med din underviser og dine medkursister

  • følge med og indhente det forsømte, hvis du er fraværende i løbet af kursetPraktiske oplysninger
Målgruppe: Kurset er velegnet for dig, som har studeret arabisk i ca. 100 lektioner. Du kan bruge almindelige kendte verber i nutid og datid til at fortælle ganske kort om din dagligdag, dine interesser og din familie. Du kan fortælle lidt om dit hjem, om vejret og årstiderne, og du kan beskrive steder og personer på en simpel måde. Du kender til idaafa, flertalskonstruktion af navneord og tallene, men savner mere øvelse i det.
Forberedelsestid: ca. 2 timer om ugen.
Lærebog: Gateway to Arabic, Book 4, ISBN 9780954083335. Du kan fx købe den på islamguide.dk for 60 kr. Vi beder dig købe den, inden kurset starter. Vær opmærksom på, at bogen er på engelsk, men at undervisningen foregår på dansk og arabisk.

Der er 11-16 kursister på holdet.

Vi tilpasser undervisningen til den aktuelle situation
På Studieskolen viser erfaringen, at man bedst lærer sprog ved at øve sig og tale meget. Det gør vi normalt i klassen, hvor I noget af tiden arbejder i par eller i grupper, så I når at sige så meget som muligt i løbet af timen, og underviseren går rundt mellem jer. På mange hold laver vi også øvelser, hvor I skal op og stå og gå rundt mellem hinanden.
Pga. covid-19 er det ikke muligt at undervise på den måde, for vi kan ikke holde nok afstand. Derfor tilpasser vi hele tiden vores metoder til den aktuelle situation, så vi kan holde afstand, og så det er sikkert for både undervisere og kursister at være på Studieskolen.

NB! Hvis vi på et tidspunkt må lukke for undervisning med fysisk fremmøde på grund af corona, fortsætter holdet med undervisning online. Det kan også ske, at vi må gennemføre en enkelt eller to undervisningsgange online - fx hvis underviseren skal testes.
Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej. Hvis vi må ændre til onlineundervisning, bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning. Husk, at du altid kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter.

Standardarabisk 4 - online

9. februar - 29. juni

Tilmeld