Menu

Everyday English - ONLINE

Info

Pris:

kr. 7.500

Holdnr.:

1234-19
Tilmeld

Fleksibelt onlinekursus - Everyday English - på alle niveauer

Ønsker du fleksibilitet, så du kan lære engelsk, når og hvor det passer dig bedst?
Ønsker du et kursus, der kan tilrettelægges, så det passer ind i din travle hverdag?
Ønsker du at fokusere på de sprogfærdigheder, du har mest brug for?
Så er dette kursus noget for dig!

Kurset er en blanding af online selvstudium og nogle møder med din underviser, enten personligt på Studieskolen eller på Skype. Det bestemmer du!

Du kan vælge at forbedre alle færdigheder (tale-, læse-, skrive-, lytte-, udtale- og grammatikfærdigheder), eller du kan vælge dem, du har behov for. Afhængigt af dit niveau lærer du at præsentere dig selv, tale om familie og mad, beskrive mennesker og steder, give instruktioner, smalltalke, diskutere aktuelle emner og deltage aktivt i debatter.

Onlinedelen af kurset følger et struktureret digitalt kursussystem. Dine opgaver bliver automatisk rettet, og din underviser følger dit arbejde på sidelinjen. Du afslutter hvert kapitel med en test, der tjekker din progression, og i slutningen af kurset tager du en afsluttende test, der viser, hvor meget du samlet set har lært.

Ved kursets begyndelse aftaler du med din underviser, hvor meget tid du ønsker, der skal afsættes til møder med din underviser. Der kan i alt aftales 6 møder af 1 times varighed. På møderne får du mulighed for at praktisere det, du har lært, og at få trænet dine mundtlige færdigheder.

Du kan vælge at færdiggøre et halvt eller et helt niveau inden for en 12 ugers periode, hvortil ikke medregnes ferie, som du evt. har planlagt forud for kursets begyndelse. Når du tilmelder dig, skal du tage vores niveautest og give os besked, så snart du har taget den. Vi aftaler derefter en kort Skype-samtale med underviseren for endeligt at fastlægge dit niveau og kursusforløb.

Dit kursus starter inden for to uger, efter din Skype-samtale med underviseren.

Fully Flexible Online Course - Everyday English, any level

Do you want the flexibility to study English at any time and from anywhere?
Do you want a course that can be arranged to fit around your busy schedule?
Do you want to choose the language skills that are most suited to your needs?
If so, this is the course for you!

This online course consists of a digital system and is a mix of online self-study and face-to-face meetings with your course instructor at Studieskolen, on Skype, or in a virtual classroom. You decide!

You can choose to improve all your skills: speaking, reading, writing, listening, pronunciation, and grammar, or just select the ones you need. Depending on your level, you will learn how to: introduce yourself, talk about family and food, describe people and places, give directions, make small talk, discuss news topics, and have effective debates.

All your assignments are corrected automatically and your course instructor will monitor your work along the way. Each unit ends with a test that checks your progress, and at the end of the course you can complete an end-of-course test to see your full progression.

At the start of the course you can agree with your course instructor on how much time you would like to have allocated to face-to-face meetings, the maximum being six meetings of one hour. At the meeting, you will have the opportunity to practise what you have learned and improve your speaking skills.

You can choose to complete either a half or a full level within a 12-week period, excluding any holiday time planned before the start of the course. When you register, you must take our online placement test and let us know once you have finished it. We will then arrange a short Skype interview with your instructor in order to decide your level and course structure.

Your course should start within 1-2 weeks after the Skype interview date.

Mavis Graham

Everyday English - ONLINE

Tilmeld