Menu

Iben Schneider

Iben Schneider er cand.ling.merc. – tolk og translatør i fransk fra CBS og har en efteruddannelse som gymnasielærer fra SDU og mange års undervisningserfaring med fokus på den interkulturelle, kommunikative kompetence. Hun har boet flere år i Frankrig og været fransk gift, så der er tale om en underviser med indgående kendskab til Frankrig, fransk kultur og med en stor faglighed inden for sprogets nuancer. Selvom Iben er specialiseret i non-fiktive genrer og fagsprog, har hun også et blødt hjerte for fransk skønlitteratur, film og musik. Men også for oplysningstiden og begivenhederne omkring den franske revolution. Hvordan og hvorfor samfundet ser ud, som det gør, og hvilket historisk fundament og værdier, der ligger til grund for det, kan man ikke beskæftige sig nok med, mener hun.

Ibens engagement i god sprogundervisning rækker ud over undervisningslokalet – hun er bl.a. lærebogsforfatter for Gyldendal og har udviklet undervisningsmateriale for dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX. Hun har også erfaring med efteruddannelse af andre franskundervisere og er i jævnlig kontakt med Børne-og Undervisningsministeriet om franskfaget i skolesystemet for Fransklærerforeningen.

Iben anbefaler:
”Brug sproget så meget som muligt. Find fx en fransksproget person eller en medkursist, som du kan chatte lidt med hver dag.
Lyt til franske podcasts på din telefon.
Indstil din mailboks, Facebook- og LinkedIn-profil til fransk, surf dagligt på det fransksprogede internet (indstil din søgemaskine til fransk under indstillinger og skriv ’.fr’ og ’.be’ i stedet for ’.com’ og ’.dk’.
Fransk er ét af de allerstørste internetsprog, og man forudser, at fransk får en endnu større betydning på globalt plan inden for de næste 10 år.”