Menu

Nivi Nielsen Birch

Nivi Birch er født og opvokset i Nuuk og har grønlandsk som modersmål. Hun har boet i København siden 2018.
Nivi studerer grønlandske og arktiske studier på Københavns Universitet og studerer bl.a. grønlandsk som fremmedsprog.
Hun er meget interesseret i både Grønlands historie og nutidige samfundsforhold. Og så er hun selvfølgelig interesseret i det grønlandske sprog. Hun elsker at undervise i sit modersmål og sin kultur.