Menu

Kursusniveauer på tysk

Læs her for at se, hvad de enkelte trin og niveauer i tysk dækker over.

Basisniveau - trin 1-4, hvis du ikke kan tysk, eller kan en smule. Du får det grundlæggende ordforråd og lærer basal grammatik, så du kan tale med en tysker om almindelige emner og klare dig på tysk i hverdagssituationer i Tyskland. Du vil også lære at læse lettere tekster på tysk.

Opfriskning - som repetition og opfriskning efter 9. klasse eller efter god eksamen fra handelsskolens niveau 1.

Mellemniveau - B1 og B2 - er kurser i tysk for dig, der har gennemgået trin 1-4 eller har lært lidt tysk på anden måde, fx hvis du har haft tysk i folkeskolen, på hf eller vuc. Det kan også være, at du har haft tysk i gymnasiet, men at du har glemt meget af det.

Der er to mellemniveauer: B1 og B2.

  • Hvert af de to mellemniveauer består af i alt fire kurser.
  • Kurserne har forskelligt indhold, og du kommer igennem forskellige emner og grammatik på de fire kurser.
  • Du kan tage kurserne i den rækkefølge, der passer dig - du skal ikke følge en bestemt rækkefølge.
  • Du skal igennem alle otte kurser for at færdiggøre mellemniveauet.

På mellemniveauerne lærer du at klare dig på tysk med større ordforråd, vi repeterer og udvider grammatikken, læser tyske tekster og øver tysk samtale.

Avanceret niveau - Konversation er for viderekomne og avancerede deltagere med forkundskaber svarende til eksamen i tysk på A-niveau. Du kan have glæde af kurserne sideløbende med seminariets liniefag eller BA-eksamen i erhvervssprog på mellemniveau, hvis du fx har lært tysk i gymnasiet.

Studieskolens kurser følger Den europæiske referenceramme for sprog. Tysk 1-2 dækker Basisniveau A1, tysk 3-4 og repetition og opfriskning dækker Basisniveau A2. Tysk mellemniveau B1 og B2 følger referencerammen. Nogle af kurserne i tysk konversation dækker Avanceret niveau C1.

Find det rigtige kursus - tag en gratis tysk sprogtest.