Menu

Dansk - mellemniveau 3 (B1)

Start
Monday August 16
Price
DKK 1,370
Lessons
24
Start 16.08.2021
Period 16.08.2021 to 20.09.2021
Lessons 24
Class no. 06062-21
Teacher cand.mag. Jonas Hindsholm Bentzen
 
Location Borgergade 12, 1. floor
Room 122
Time Mon 17:30 - 21:00
Price DKK 1,370
Time Mon 17:30 - 21:00

Tal, læs og skriv dansk!
På kurset Dansk - mellemniveau 3 lærer du at udtrykke dig mere frit på dansk. Vi diskuterer forskellige emner i klassen og skriver om dem. Du bliver endnu bedre til at udtrykke din mening om forskellige forhold og til at diskutere med andre.
Du får øvelse i at lave korte debatindlæg og i at kommentere på andres indlæg.

Emnerne er bl.a.:


  • årets gang - årstider og begivenheder i løbet af året

  • helligdage, højtider, mærkedage og traditioner i Danmark og i verden

  • skole og uddannelse, fx det danske uddannelsessystem

  • musik - instrumenter, genrer og musiksmag


Vi arbejder med mere komplekse sætninger, samtidig med at vi har fokus på, at grammatikken bliver korrekt.
Dit ordforråd bliver mere og mere nuanceret, og vi arbejder med forskellen på nogle ord, man kunne tro betyder det samme. Vi øver forskellen på ord som nogen, nogle og nogle.
Vi repeterer modalverberne og arbejder med sætninger i aktiv og passiv. Vi arbejder stadig med tid og tidsfølge.
I løbet af kurset skal du aflevere skriftlige opgaver, som du får feedback på.
Vi laver lytte- og videoøvelser, så du bliver endnu bedre til at forstå dansk.
Hver gang arbejder vi med udtale og øver tryk, rytme og melodi i sætningerne.

Undervisningsmateriale udviklet på Studieskolen
Undervisningsmaterialet Det rykker! er et lærebogssystem, der er udviklet af undervisere på Studieskolen specielt til Studieskolens kursister.
Det rykker! består af en grundbog, en øvebog og et kursistsite med lyd- og videoklip. Online kan du også finde supplerende tekster og øvelser.
Grundbogen er inddelt i seks kapitler, og hvert kapitel indeholder episoder, dialoger, tekster og grammatik med tilhørende opgaver og øvelser. Der er også opgaver til alle lyd- og videoklip.
På kurset arbejder vi med kapitel 1-3.
Du kan låne bøgerne i klassen og så aflevere dem igen efter kurset, eller du kan købe dem her: https://www.alfabetaforlag.dk/serie/det-rykker.
Du får adgang til vores online læringsmiljø Moodle.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er blended learning, hvor vi i klassen arbejder med mundtlig dansk og samtaleøvelser, vi træner udtale og laver lidt grammatik.
Du skal arbejde meget hjemme ved computeren med lytteforståelse, læsning og skriftlige øvelser.
Undervisningen foregår kun på dansk.

Praktiske oplysninger
Dansk - mellemniveau 3 svarer til tredje del ud af fire dele på niveau B1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
Kurset er for dig, der kan noget dansk i forvejen, fx hvis du har taget kurserne Dansk for begyndere, Basisniveau samt Mellemniveau 1 og 2 på Studieskolen eller modul 1, 2 og 3 på et sprogcenter.
Der er 4 undervisningstimer a 45 minutter i klassen om ugen.
Vi forventer, at du bruger cirka 8 timer om ugen på hjemmearbejde.
Der er 10-18 kursister på holdet.

Hvis vi på et tidspunkt må lukke for undervisning med fysisk fremmøde på grund af corona, fortsætter holdet med undervisning online.
Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej.
Hvis vi må ændre til onlineundervisning, bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning.
Husk, at du altid kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter.

Jonas Hindsholm Bentzen

Jonas recommends:
Favourite writer / book
"Henrik Pontoppidan writes most beautifully and thinks most deeply. I’d also like to make a push for a forgotten classic, Hans Egede Schack’s “Phantasterne” from 1857. It is a thoroughly charming novel about not letting facts get in your way."

Favourite place in Copenhagen
"More escapism! A brown plush seat in Husets Biograf (on Magstræde) was the place from where my youthful eyes were opened to films by people such as Jim Jarmusch and Aki Kaurismäki. Underground and cosmopolitan vibes: just how Copenhagen should be. Today the cinema and Huset are still alive and well – as far as I know – on Rådhusstræde."

Show moreShow less

Dansk - mellemniveau 3 (B1)

16 August - 20 September

Register