Menu

Dansk - mellemniveau 3 (B1) - online

Start
Tuesday August 17
Price
DKK 1,370
Lessons
24
Start 17.08.2021
Period 17.08.2021 to 23.09.2021
Lessons 24
Class no. 06063-21
Teacher BA Lene Hendel
 
Location online
Room Zoom
Time Tue 16:30 - 18:00
Thu 16:30 - 18:00
Price DKK 1,370
Time Tue 16:30 - 18:00
Thu 16:30 - 18:00

Tal, læs og skriv dansk!
På kurset Dansk - mellemniveau 3 lærer du at udtrykke dig mere frit på dansk. Vi diskuterer forskellige emner i klassen og skriver om dem. Du bliver endnu bedre til at udtrykke din mening om forskellige forhold og til at diskutere med andre.
Du får øvelse i at lave korte debatindlæg og i at kommentere på andres indlæg.

Emnerne er bl.a.:


  • årets gang - årstider og begivenheder i løbet af året

  • helligdage, højtider, mærkedage og traditioner i Danmark og i verden

  • skole og uddannelse, fx det danske uddannelsessystem

  • musik - instrumenter, genrer og musiksmag


Vi arbejder med mere komplekse sætninger, samtidig med at vi har fokus på, at grammatikken bliver korrekt.
Dit ordforråd bliver mere og mere nuanceret, og vi arbejder med forskellen på nogle ord, man kunne tro betyder det samme. Vi øver forskellen på ord som nogen, nogle og nogle.
Vi repeterer modalverberne og arbejder med sætninger i aktiv og passiv. Vi arbejder stadig med tid og tidsfølge.
I løbet af kurset skal du aflevere opgaver, som du får feedback på.
Vi laver lytte- og videoøvelser, så du bliver endnu bedre til at forstå dansk.
Hver gang arbejder vi med udtale og øver tryk, rytme og melodi i sætningerne.

Undervisningsmateriale udviklet på Studieskolen
Undervisningsmaterialet Det rykker! er et lærebogssystem, der er udviklet af undervisere på Studieskolen specielt til Studieskolens kursister.
Det rykker! består af en grundbog, en øvebog og et kursistsite med lyd- og videoklip. Online kan du også finde supplerende tekster og øvelser.
Grundbogen er inddelt i seks kapitler, og hvert kapitel indeholder episoder, dialoger, tekster og grammatik med tilhørende opgaver og øvelser. Der er også opgaver til alle lyd- og videoklip.
På kurset arbejder vi med kapitel 1-3.
Du kan købe bøgerne her: https://www.alfabetaforlag.dk/serie/det-rykker.
Du får adgang til vores online læringsmiljø Moodle.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er online blended learning, hvor vi i klassen arbejder med mundtlig dansk og samtaleøvelser, vi træner udtale og laver lidt grammatik.
Du skal arbejde meget hjemme ved computeren med lytteforståelse, læsning og skriftlige øvelser.
Undervisningen foregår kun på dansk.

Praktiske oplysninger
Dansk - mellemniveau 3 svarer til tredje del ud af fire dele på niveau B1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
Kurset er for dig, der kan noget dansk i forvejen, fx hvis du har taget kurserne Dansk for begyndere, Basisniveau samt Mellemniveau 1 og 2 på Studieskolen eller modul 1, 2 og 3 på et sprogcenter.
Der er to online sessions om ugen.
Vi forventer, at du bruger cirka 8 timer om ugen på hjemmearbejde.
Der er 10-18 kursister på holdet.

Lene Hendel

Lene recommends:
Do you have a favourite café in Copenhagen?
I love this little place called La Banchina. It’s on Refshaleøen and looks like a shed but it’s wonderful. They serve simple – but delicious – food, and in the summertime, you can sit on the pier and watch people sailing by. You can also go in the water from the pier and use the little sauna afterwards. It’s at its best in the summertime, but also charming in the rain.

Is there a cultural experience you’d like to recommend?
The Royal Danish Ballet is one of the best ballet companies in the world. If you have even the slightest interest in ballet then I think you should see one of their performances. They dance in Gamle Scene at Kgs. Nytorv. Simply experiencing the beautiful old theatre is wonderful, and on top of that you get world-class dancing.
If watching an entire performance is too much for you, it’s sometimes possible to see the dancers do their morning practice on weekends. Entrance is free, and you can drink a cup of coffee while you watch the skillful dancers and sense the atmosphere in the theatre.

Show moreShow less

Dansk - mellemniveau 3 (B1) - online

17 August - 23 September

Register