Menu

Dansk - mellemniveau 4 (B1)

Start
Monday August 16
Price
DKK 1,370
Lessons
24
Start 16.08.2021
Period 16.08.2021 to 22.09.2021
Lessons 24
Class no. 06071-21
Teacher cand.mag. Louise Storm
 
Location Borgergade 12, 1. floor
Room 119
Time Mon 16:30 - 18:00
Wed 16:30 - 18:00
Price DKK 1,370
Time Mon 16:30 - 18:00
Wed 16:30 - 18:00

Tal, læs og skriv dansk!
Du bliver endnu bedre til at udtrykke dig mundtligt på dansk. Vi læser om forskellige emner og arbejder med dem fra mange vinkler.
Du får øvelse i at skrive korte debatindlæg, kommentere på andres indlæg og holde en mundtlig præsentation.

Emnerne er bl.a.:


  • køn, kønsroller, opdragelse og alder

  • arbejde, uddannelse og karriere

  • tøj og identitet

  • bæredygtighed


Vi arbejder med det danske uddannelsessystem, med ansættelsessamtaler og stereotyper. Vi repeterer verber i datid og forskellen på aktiv og passiv. Vi repeterer også adjektivernes brug og bøjning.
Vi øver forskellige situationer, det kan fx være i forbindelse med en fødselsdag, et møde på gaden og meget andet. Hvad siger man typisk på dansk i de situationer?
Vi laver lytte- og videoøvelser, så du bliver endnu bedre til at forstå dansk.
Hver gang arbejder vi med udtale og øver tryk, rytme og melodi i sætningerne.

Undervisningsmateriale udviklet på Studieskolen
Undervisningsmaterialet Det rykker! er et lærebogssystem, der er udviklet af undervisere på Studieskolen specielt til Studieskolens kursister.
Det rykker! består af en grundbog, en øvebog og et kursistsite med lyd- og videoklip. Online kan du også finde supplerende tekster og øvelser.
Grundbogen er inddelt i seks kapitler, og hvert kapitel indeholder episoder, dialoger, tekster og grammatik med tilhørende opgaver og øvelser. Der er også opgaver til alle lyd- og videoklip.
På kurset arbejder vi med kapitel 4-6.
Du kan låne bøgerne i klassen og så aflevere dem igen efter kurset, eller du kan købe dem her: https://www.alfabetaforlag.dk/serie/det-rykker.
Du får adgang til vores online læringsmiljø Moodle.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er blended learning, hvor vi i klassen arbejder med mundtlig dansk og samtaleøvelser, vi træner udtale og laver lidt grammatik.
Du skal arbejde meget hjemme ved computeren med lytteforståelse, læsning og skriftlige øvelser.
Undervisningen foregår kun på dansk.

Praktiske oplysninger
Dansk - mellemniveau 4 svarer til sidste del af niveau B1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
Kurset er for dig, der kan noget dansk i forvejen, fx hvis du har taget kurserne Dansk for begyndere, Basisniveau samt Mellemniveau 1, 2 og 3 på Studieskolen eller modul 1, 2 og 3 samt noget af modul 4 på et sprogcenter.
Der er 4 undervisningstimer a 45 minutter i klassen om ugen.
Vi forventer, at du bruger cirka 8 timer om ugen på hjemmearbejde.
Der er 10-18 kursister på holdet.

Hvis vi på et tidspunkt må lukke for undervisning med fysisk fremmøde på grund af corona, fortsætter holdet med undervisning online.
Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej.
Hvis vi må ændre til onlineundervisning, bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning.
Husk, at du altid kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter.

Louise Storm

Louise recommends:
What is your favourite place in Copenhagen?
"My absolute favourite place in Copenhagen is the area around the fortifications on Christianshavn and Amager Strand. I often take a walk where I start on the fortification by Christmas Møllers Plads and walk along the allotments to Kløvermarken. From there you have a good view of the towers of the city. After that I walk along the little beaches to the small harbour "Sundby sejl". I like the little beaches because they have grass lawns where you can sit and eat and talk or just gaze at the sea - and jump in it, of course! The small harbour has a super nice atmosphere - there is even a cheap restaurant."

Who is your favourite Danish writer?
"I enjoy reading. I have read the Danish writer Kirsten Thorup a lot - and there is plenty to choose from! Her descriptions of time periods, humans and destinies are very pertinent, honest and interesting. She isn't hard to read; perhaps you could start with Baby or Lille Jonna."

Show moreShow less

Dansk - mellemniveau 4 (B1)

16 August - 22 September

Register