Menu

Dansk - mellemniveau 4 (B1) - online

Start
Monday August 16
Price
DKK 1,370
Lessons
24
Start 16.08.2021
Period 16.08.2021 to 22.09.2021
Lessons 24
Class no. 06072-21
Teacher cand.mag. Mika Sun Black
 
Location online
Room Zoom
Time Mon 18:10 - 19:40
Wed 18:10 - 19:40
Price DKK 1,370
Time Mon 18:10 - 19:40
Wed 18:10 - 19:40

Tal, læs og skriv dansk!
Du bliver endnu bedre til at udtrykke dig mundtligt på dansk. Vi læser om forskellige emner og arbejder med dem fra mange vinkler.
Du får øvelse i at skrive korte debatindlæg, kommentere på andres indlæg og holde en mundtlig præsentation.

Emnerne er bl.a.:


  • køn, kønsroller, opdragelse og alder

  • arbejde, uddannelse og karriere

  • tøj og identitet

  • bæredygtighed


Vi arbejder med det danske uddannelsessystem, med ansættelsessamtaler og stereotyper. Vi repeterer verber i datid og forskellen på aktiv og passiv. Vi repeterer også adjektivernes brug og bøjning.
Vi øver forskellige situationer, det kan fx være i forbindelse med en fødselsdag, et møde på gaden og meget andet. Hvad siger man typisk på dansk i de situationer?
Vi laver lytte- og videoøvelser, så du bliver endnu bedre til at forstå dansk.
Hver gang arbejder vi med udtale og øver tryk, rytme og melodi i sætningerne.

Undervisningsmateriale udviklet på Studieskolen
Undervisningsmaterialet Det rykker! er et lærebogssystem, der er udviklet af undervisere på Studieskolen specielt til Studieskolens kursister.
Det rykker! består af en grundbog, en øvebog og et kursistsite med lyd- og videoklip.
Online kan du også finde supplerende tekster og øvelser.
Grundbogen er inddelt i seks kapitler, og hvert kapitel indeholder episoder, dialoger, tekster og grammatik med tilhørende opgaver og øvelser. Der er også opgaver til alle lyd- og videoklip.
På kurset arbejder vi med kapitel 4-6.
Du kan købe bøgerne her: https://www.alfabetaforlag.dk/serie/det-rykker.
Du får adgang til vores online læringsmiljø Moodle.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er online blended learning, hvor vi sammen arbejder med mundtlig dansk og samtaleøvelser, vi træner udtale og laver lidt grammatik.
Du skal arbejde meget hjemme ved computeren med lytteforståelse, læsning og skriftlige øvelser.
Undervisningen foregår kun på dansk.

Praktiske oplysninger
Dansk - mellemniveau 4 svarer til sidste del af niveau B1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
Kurset er for dig, der kan noget dansk i forvejen, fx hvis du har taget kurserne Dansk for begyndere, Basisniveau samt Mellemniveau 1, 2 og 3 på Studieskolen eller modul 1, 2 og 3 samt noget af modul 4 på et sprogcenter.
Der er to online sessions om ugen.
Vi forventer, at du bruger cirka 8 timer om ugen på hjemmearbejde.
Der er 10-18 kursister på holdet.

Mika Sun Black

Mika recommends:
"I would recommend anyone to visit Absalon, a community space located on Vesterbro that is simply teeming with life.
In this impressive old church space there is literally room for everyone. There is table tennis, board games, children, youth and older people, communal dining at long tables, absurdly low prices and quirky activities – anything from prenatal yoga and boyband bingo to plant markets and sketching. They have an event calendar on their website.
Absalon is especially perfect if you are new to the city and would like to meet people in an easy and noncommittal way, but locals also frequent the place big-time."
Show moreShow less

Dansk - mellemniveau 4 (B1) - online

16 August - 22 September

Waiting list