Menu

Dansk - højere mellemniveau 1 (B2)

Start
Wednesday August 18
Price
DKK 1,370
Lessons
24
Start 18.08.2021
Period 18.08.2021 to 22.09.2021
Lessons 24
Class no. 06080-21
Teacher cand.mag. Sif Damsholt
 
Location Borgergade 12, 1. floor
Room 122
Time Wed 17:30 - 21:00
Price DKK 1,370
Time Wed 17:30 - 21:00

Tal, læs, forstå og skriv dansk!
Vi læser aktuelle tekster, for eksempel avisartikler, og bruger korte tv-programmer som lytteøvelse.
Vi diskuterer forskellige emner fx personlige egenskaber, trafik og cykelkultur, barndom og opdragelse, sprog og globalisering og robotter.
Du får øvelse i at udtrykke dine egne synspunkter og holdninger om almindelige emner.
Vi arbejder både mundtligt og skriftligt med emnerne, og vi har fokus på, at dit sprog bliver korrekt og nuanceret.
Du lærer at holde et kort oplæg om et emne, du kender i forvejen, og du lærer at skrive en personlig e-mail og et essay om danske samfundsforhold.
Vi arbejder også med grammatik og udtale.

Du får øvelse i forskellige talehandlinger:


  • at foreslå noget

  • at beskrive noget

  • at forklare noget

  • at give eksempler på noget

  • at vurdere fordele og ulemper ved nogetUndervisningsmateriale udviklet på Studieskolen
Undervisningsmaterialet er udviklet af undervisere på Studieskolen specielt til Studieskolens kursister. Vi bruger en lærebog, som du låner og skal aflevere igen, når kurset af slut. Derudover bruger vi forskelligt andet materiale som aviser og tv-klip. Materialet består af længere læsetekster, tv-klip, skriftlige opgaver og frie skriftlige opgaver, hvor du selv skal skrive e-mail og essays. Der er introduktioner til små præsentationer og korte mundtlige oplæg om aktuelle emner eller emner med relation til dansk kultur.
Bortset fra bogen, som du låner, ligger materialet i vores online læringsmiljø Moodle, som du selvfølgelig får adgang til. Her kan du også finde din undervisningsplan, dine lektier og øvrige online ressourcer. Du kan også kommunikere med læreren og de øvrige kursister via Moodle.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er blended learning, hvor vi i klassen arbejder med mundtlig dansk og samtaleøvelser, vi træner udtale og laver lidt grammatik.
Du skal arbejde meget hjemme ved computeren med lytteforståelse, læsning og skriftlige øvelser.
Undervisningen foregår kun på dansk.

Kursets niveau
Dansk - højere mellemniveau 1 er det første ud af fire kurser, der samlet udgør indholdet på højere mellemniveau B2. De fire kurser tilsammen svarer til hele niveau B2 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).
Kurset er for dig, der i forvejen kan dansk på mellemniveau B1. Du kan frit vælge mellem de fire kurser på B2-niveau, det spiller ingen rolle, i hvilken rækkefølge du tager dem.
Hvis du kommer direkte fra et kursus på mellemniveau B1, anbefaler vi dog, at du starter med Dansk - højere mellemniveau 1.
Hvis du skal op til Prøve i Dansk 3, anbefaler vi, at du først tager mindst to kurser på B2-niveau og derefter et kursus, der forbereder til PD3.

Praktiske oplysninger
Der er 4 undervisningstimer a 45 minutter i klassen om ugen.
Vi forventer, at du bruger cirka 8 timer om ugen på hjemmearbejde.
Der er 10-18 kursister på holdet.

Hvis vi på et tidspunkt må lukke for undervisning med fysisk fremmøde på grund af corona, fortsætter holdet med undervisning online.
Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej.
Hvis vi må ændre til onlineundervisning, bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning.
Husk, at du altid kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter.

Sif Damsholt

Sif recommends:
A spot in Copenhagen

”I love board games and relaxed cafés and so Bastard Café in central Copenhagen is the perfect place for me to enjoy a good cup of coffee or a cold beer with my mates. The atmosphere is always great and there are nice people around you. Bastard Café believes in doing something anti-digital once in a while such as playing a good old-fashioned board game and enjoying each other’s company. I am a great fan of that message.”

Favourite music

“There are a huge amount of good new Danish artists right now, within rap, pop and everything in-between. But often, I find myself returning to good old Kim Larsen. He is commonly referred to as the national bard of Denmark and that is well-deserved – the lyrics are both funny and jolly as well as melancholy.

A special place in Copenhagen I am fond of

“I love all the opportunities Copenhagen offers for nature, water and city life. I love walking around Frederiksberg Gardens – in summer as well as winter. The gardens are beautiful with lots of pretty little paths and lakes, and it is always fun to be able to wave at the elephants in Copenhagen Zoo. Amager has also claimed a spot in my heart, and I thoroughly recommend Amager Strand on a hot summer’s day if you need a little sand between your toes.”


 

Show moreShow less

Dansk - højere mellemniveau 1 (B2)

18 August - 22 September

Register